Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Słupska Grażyna

Grażyna Słupska, ur. 9 XI 1946 w Lipnie. Ukończyła LO w Toruniu (1965).

1964-1973 pracownik Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki Ruch tamże, 1973-2001 Fabryki Wodomierzy i Zegarów Metron (obecnie Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Metron). Od 1969 w PTTK; 1969-1980 w PZPR; 1973-1980 członek Ligi Kobiet, Ligi Obrony Kraju.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Metronie, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego; od X 1980 prowadziła bibliotekę „S” w Metronie, maszynistka w „Wolnym Słowie”; w III 1981 uczestniczka strajku po kryzysie bydgoskim.

Po 13 XII 1981 zaangażowana w pomoc ukrywającym się działaczom „S”, m.in. poprzez próby organizowania ich przerzutu za granicę; 1982-1986 działaczka Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom (Diecezjalny Ośrodek Charytatywno-Społeczny), współorganizatorka pomocy finansowej i żywnościowej dla rodzin uwięzionych. W 1983 członek Grupy Poszukiwania Alternatywnych Sposobów Oporu Społecznego, łączniczka Marka Beraka, uczestniczka akcji wyniesienia z prokuratury i sfotografowania akt spraw przeciwko Markowi Berakowi, Stanisławowi Śmigielowi; 1983-1985 działaczka Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele oo. jezuitów. W 1985 udostępniała swoje mieszkanie na magazyn wydawnictw podziemnych, papieru, współorganizatorka transportu wydawnictw; 1985-1986 maszynistka w podziemnym wydawnictwie Kwadrat, organizatorka lokali dla Kwadratu oraz Amnesty International. 1986-1990 maszynistka w Toruńskim Towarzystwie Naukowym.

W 1989 uczestniczka kampanii wyborczej. 1989-1997 w UD/UW. 1997-2010 członek Zarządu Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia. Od 2001 na emeryturze.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczona medalem Pro Memoria (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Rozpracowywana przez Wydz. V KW MO w Toruniu w ramach SOR krypt. Park.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry