Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Służalec Andrzej

Andrzej Służalec, ur. 5 II 1949 w Częstochowie. Absolwent Technikum Łączności w Gliwicach (1969).

1969-1975 pracownik Urzędu Telekomunikacyjnego w Częstochowie, 1976-1990 Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Tychach.

29-30 VIII 1980 uczestnik strajku w FSM, członek KS; IX 1980 – 1990 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ „S”; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, delegat na I KZD.

14 XII 1981 współorganizator 1-dniowego strajku w FSM; 20 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Tychach, następnie do AŚ w Katowicach, 19 I 1982 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach skazany na 3,5 roku więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Raciborzu, następnie Strzelcach Opolskich, Kłodzku i Świebodzinie, zwolniony 8 VIII 1983 na mocy amnestii. Po wyjściu organizator zaopatrzenia dla podziemnej poligrafii; 24 IV 1984 aresztowany, przewieziony do WUSW w Katowicach, przetrzymywany w AŚ tamże, zwolniony 25 VII na mocy amnestii. W II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy; w II 1989 uczestnik II Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

W 1989 członek założyciel Miejskiego KO „S” w Tychach. 1990-2001 własna działalność gospodarcza, od 1993 na rencie; 2001-2007 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Automatyzacji i Pomiarów Zakładu Pracy Chronionej Introl, od 2007 RAControl Sp. z o.o. w Katowicach.

1981 – 15 II 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Katowicach w ramach KE krypt. Gracz; do 5 X 1989 przez p. V-1 RUSW w Tychach w ramach KE krypt. Automatyk.

 

Przemysław Miśkiewicz

Region Śląsko-Dąbrowski, Tychy

Opcje strony

do góry