Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Smaczny Janusz

Janusz Smaczny, ur. 24 VII 1952 w Białymstoku, zm. 3 VIII 2020 tamże. 1976-1981 student Politechniki Białostockiej, Instytut Architektury.

1971-1973 pracownik Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Gołdapi; 1973-1975 Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Białymstoku.

IX-XII 1981 plastyk dekorator ZR „S” Białystok. W X 1980 współinicjator Komitetu Założycielskiego NZS PB, autor loga NZS, plakatów rocznicowych i niepodległościowych, przewodniczący Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej, przewodniczący NZS PB, delegat na I Krajowy Zjazd NZS w Krakowie. Współorganizator Uczelnianego KOWzP (wraz z Mieczysławem Maliszewskim, Markiem Powichrowskim, Tadeuszem Waśniewskim), 25 V 1981 uczestnik pikiety KOWzP przed KW PZPR; 27 III 1981 koordynator strajku ostrzegawczego na PB, 23 XI - 12 XII 1981 strajku okupacyjnego tamże. Od 1981 w KPN.

13-31 XII 1981 w ukryciu, organizator druku i kolportażu wydawnictw podziemnych „S”, m.in. pierwszych w Białymstoku ulotek przeciwko stanowi wojennemu, 31 XII 1981 organizator akcji plakatowej w Białymstoku, uczestnik zebrań konspiracyjnych NZS i „S”. 1 I 1982 hospitalizowany. Od 1983 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

Od 26 V 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Białystoku w ramach SOR krypt. Polityk.

 

Jerzy Autuchiewicz

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry