Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Smalec Marian Witold

Marian Witold Smalec, ur. 11 XI 1944 w Jaszczowie k. Lublina. Ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Świdniku (1967).

Członek ZMS (1961-1963), kandydat PZPR (1969-1970, nie przyjęty), członek SD (1976-1978). 1970-1980 członek Komisji Ochrony Pracy przy Zarządzie Okręgu (nast. Zarządzie Głównym) Zw. Zawodowego Pracowników Spółdzielczości Pracy w Lublinie.

W 1963 organizator i uczestnik strajku absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” w Świdniku. 1960-1966 uczeń, ślusarz-wzorcarz, planista w WSK „PZL-Świdnik”. 1967-1969 technik BHP w Lubelskich Zakładach Chemicznych Przemysłu Terenowego „Lubolin” w Świdniku. 1969-1970 kontroler kontroli wewnętrznej i BHP w Warszawskim Przedsiębiorstwie Hydrogeologicznym Oddział Robót Wiertniczych w Lublinie; II-XI 1970 w ramach szykan zwolniony z pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów, przywrócony do pracy wyrokiem sądu; 1970-1982 starszy inspektor bhp, specjalista ds. bhp w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Inwalidów w Lublinie (od 1975 Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Lublinie).

W „S” od IX 1980; 10 IX 1980 członek-założyciel MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; od jesieni 1980 do V 1981 przewodniczący komisji interwencji, od II 1981 członek Krajowego Biura Interwencji przy KKP; delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego (IV-V 1981); od V 1981 pracownik biura interwencji przy ZR (m.in. pobity w czasie jednego z zebrań w zakładzie pracy; napad na mieszkanie; zaaranżowany „wypadek drogowy”).

13 XII 1981 internowany; w trakcie aresztowania funkcjonariusze MO pobili żonę (doznała urazu kręgosłupa, w wyniku czego przyznano jej II grupę inwalidzką KIZ z przeciwwskazaniem do każdej pracy) i trójkę dzieci; przetrzymywany w Ośr. Odosobn. we Włodawie; 4 II 1982 zwolniony. 31 XII 1982 rozwiązał umowę o pracę. W II 1983 wyjechał na stałe do Australii (tuż przed wyjazdem pozbawiony mieszkania własnościowego). 1983-1986 pracownik fizyczny w firmie Sperry New Holland w Cranbourne, 1986-1990 pracownik fizyczny w firmie Robert Bosch w Clayton. Od 1991 na rencie, od 2009 na emeryturze.

Współorganizator kilku akcji zbierania środków finansowych na potrzeby prześladowanych członków „S” w Polsce. W 1987 przew. Komisji Rewizyjnej Wiktoriańskiego Stowarzyszenia „Solidarność” w Melbourne. 2002 z-ca przew. Klubu Wsparcia „Tygodnika Polskiego” w Melbourne; współzałożyciel i główny dystrybutor kwartalnika „Akcent Polski” tamże; sekretarz Klubu Seniora przy Domu Polskim Syrena w Roville. 2002-2003 członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia im. Tadeusza Kościuszki tamże.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

23 X 1980 – 29 XII 1983 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Działacz przez Wydz. IIIA/Wydz. V KWMO/WUSW w Lublinie.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry