Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Smalec Marian Witold

Marian Witold Smalec, ur. 11 XI 1944 w Jaszczowie k. Lublina. Ukończył LO dla Pracujących w Świdniku (1967).

Członek ZMS (1961–1963), kandydat PZPR (1969–1970, nieprzyjęty), członek SD (1976–1978). 1970–1980 Komisji Ochrony Pracy przy Zarządzie Okręgu (nast. Zarządzie Gł.) Zw. Zawodowego Pracowników Spółdzielczości Pracy w Lublinie.

1963 organizator i uczestnik strajku absolwentów ZSZ przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik.

1960–1966 uczeń, ślusarz-wzorcarz, planista w WSK PZL Świdnik. 1967–1969 technik bhp w Lubelskich Zakładach Chemicznych Przemysłu Terenowego Lubolin w Świdniku. 1969–1970 kontroler kontroli wewnętrznej i bhp w Warszawskim Przedsiębiorstwie Hydrogeologicznym Oddział Robót Wiertniczych w Lublinie, 1970 w ramach szykan zwolniony z pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów, przywrócony do pracy, 1970–1982 st. inspektor bhp, specjalista ds. bhp w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Inwalidów w Lublinie (od 1975 Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Lublinie).

Od IX 1980 w „S”, od 10 IX 1980 współzałożyciel i członek MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego, od jesieni 1980 do V 1981 przew. komisji interwencji, od II 1981 członek Krajowego Biura Interwencji KKP, delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego (IV–V 1981), od V 1981 pracownik biura interwencji przy ZR.

13 XII 1981 internowany (w trakcie aresztowania funkcjonariusze MO pobili trójkę jego dzieci oraz żonę, która doznała urazu kręgosłupa, w wyniku czego przyznano jej II grupę inwalidzką z przeciwwskazaniem do każdej pracy), osadzonyny w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, 4 II 1982 zwolniony.

31 XII 1982 rozwiązał umowę o pracę. II 1983 wyjazd na stałe do Australii (tuż przed wyjazdem pozbawiony mieszkania własnościowego). 1983–1986 pracownik fizyczny w firmie Sperry New Holland w Cranbourne, 1986–1990 pracownik fizyczny w firmie Robert Bosch w Clayton. Od 1991 na rencie, od 2009 na emeryturze.

Współorganizator kilku akcji zbierania środków finansowych na potrzeby prześladowanych członków „S” w Polsce. 1987 przew. Komisji Rewizyjnej Wiktoriańskiego Stowarzyszenia „Solidarność” w Melbourne. 2002 z-ca przew. Klubu Wsparcia „Tygodnika Polskiego” w Melbourne; współzałożyciel i gł. dystrybutor kwartalnika „Akcent Polski” tamże, sekretarz Klubu Seniora przy Domu Polskim Syrena w Roville. 2002–2003 członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia im. Tadeusza Kościuszki tamże.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

23 X 1980–29 XII 1983 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Działacz przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Lublinie.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry