Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Smela Janusz

Janusz Smela, ur. 17 II 1950 w Orzeszu k. Mikołowa. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Mechaniczny (1982).

1969-1971 zatrudniony w Hucie Baildon w Katowicach, 1971 – VII 1984 w Zakładzie Mechanizacji Budownictwa Zremb w Tychach. 1971-1984 członek Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich. W 1976 uczestnik protestu w Zrembie (przestój w pracy) przeciwko podwyżkom cen.

Od XI 1980 w „S”, inicjator Komitetu Założycielskiego w tyskim Zrembie; wiceprzewodniczący KZ; XII 1980 – IX 1981 członek MKZ Tychy, od III 1981 członek komisji organizującej wybory na WZD, w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 14-15 XII 1981 współorganizator i uczestnik strajku w Zrembie, 17 XII 1981 wezwany do KM MO w Tychach, po przesłuchaniu zwolniony; 1982 – XII 1983 działacz podziemnych struktur zakładowych, następnie miejskich (we współpracy m.in. z Tadeuszem Janasem, Grzegorzem Wacławikiem, Janem Kosibą, Ryszardem Skałeckim); konstruktor małego powielacza, na którym jesienią 1982 wydrukowano kilka nr. pism podziemnych; kolporter ulotek i pism, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, „RIS”, książek; w 1982 współorganizator pomocy internowanym i ich rodzinom; do 1983 współorganizator spotkań z ludźmi nauki i kultury (m.in. prof. Józefem Balcerkiem) w mieszkaniach prywatnych (m.in. Mariana Swobody, Mirosławy Błaszczak i G. Wacławika w Tychach). 13 XII 1983 zatrzymany w pracy, po rewizji w mieszkaniu przewieziony do WUSW w Katowicach, aresztowany, do końca II 1984 przetrzymywany AŚ w WUSW, następnie w AŚ w Katowicach, w VII 1983 przewieziony do AŚ w Mysłowicach, 26 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1984-1985 wielokrotnie zatrzymywany prewencyjnie na 48 godz. X 1984 – IV 1985 zatrudniony w prywatnym warsztacie ślusarskim w Tychach, V 1985 – VII 1986 w Gospodarstwie Pomocniczym TKKF w Będzinie.

2 VIII 1986 wyjechał do RFN, od 1989 po ukończeniu kursu językowego i kwalifikacyjnego zatrudniony w koncernie TRW w Hildesheim k. Hanoweru.

23 I 1984 – 8 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. III Dep. V w ramach SOR krypt. Drukarz.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Tychy

Opcje strony

do góry