Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Smędzik Aleksander

Aleksander Smędzik ks., ur. 21 IX 1930 w Małej Wsi k. Radomska. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie, święcenia kapłańskie w 1956.

1956-1959 wikariusz parafii Dobrego Pasterza w Węgorzewie, 1959-1962 proboszcz parafii św. Józefa w Sarnowie k. Nidzicy, 1962-1975 proboszcz parafii św. Wojciecha w Rydzewie k. Giżycka, 10 XI 1975 – 25 VIII 1984 proboszcz i dziekan parafii św. Leona i św. Bonifacego w Gołdapi. Szczególnie zaangażowany w pracę z dziećmi i młodzieżą. Od początku pobytu w Gołdapi starał się o zgodę na odbudowę poewangelickiego kościoła w centrum miasta; latem 1979 nawiązał kontakt z Wiesławem Kęcikiem z KSS KOR i przekazał materiały dokumentujące starania o zgodę na odbudowę kościołów w dekanatach Gołdap i Olecko, dokumenty wykorzystano w audycji RWE; odtąd inwigilowany. 20 VI 1980 otrzymał zezwolenie na odbudowę świątyni (kościół NMP Matki Kościoła w Gołdapi; zakończenie prac w 1984).

Po 13 XII 1981 wygłaszał patriotyczne kazania podczas mszy. 9 I – 22 VII 1982, w okresie funkcjonowania Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, duszpasterz internowanych tam kobiet (coniedzielne msze św., pomoc w kontaktach z rodzinami, dostarczanie paczek i listów).

26 VIII 1984 - 2003 proboszcz i dziekan parafii NMP Matki Kościoła (od 1989 siedziby Sambijskiej Kapituły Kolegiackiej, od 1992 Sambijskiej Kapituły Konkatedralnej), 1990-1993 kapelan szpitala miejskiego w Gołdapi oraz 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, od 1993 Prałat Honorowy Jego Świątobliwości, od 2003 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Do 26 VIII 1980 rozpracowywany przez Wydz. IV w Suwałkach w ramach SOR.

 

Marcin Zwolski

Opcje strony

do góry