Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Smoczkiewicz Karol

Karol Smoczkiewicz, ur. 18 IV 1925 we Włodzimierce, woj. stanisławowskie (obecnie Ukraina), zm. 28 X 1998. Wykształcenie zawodowe, fotograf.

Od 1942 w AK (ps. Smok), dowódca kilkunastoosobowego oddziału zbrojnego Smok, działającego w składzie Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej Warta. Po wojnie repatriowany do wsi Strzyżew k. Ostrowa Wielkopolskiego. 14 VII 1945 aresztowany przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krotoszynie, poddany brutalnemu śledztwu, zgodził się na podjęcie współpracy z UB (zarejestrowany jako TW ps. Zjawin), mimo to nadal więziony aż do ukończenia śledztwa, następnie przewieziony do Poznania i wydany w ręce NKWD do ponownego śledztwa. W związku z chorobą (tyfus) trafił do szpitala miejskiego w Poznaniu, skąd w XI 1945 wykradziony przez żołnierzy podziemia. Korzystając z amnestii 18 III 1947, ujawnił się przed PUBP w Jeleniej Górze. W IV 1947 wcielony do KBW i wysłany w Bieszczady, uczestnik walk z UPA. W IV 1949 ponownie aresztowany przez PUBP w Krotoszynie i poddany brutalnemu śledztwu pod fałszywym zarzutem dokonywania rozbojów w rejonie Jarocina i Ostrowa w czasie, gdy odbywał służbę wojskową. Więziony do XII 1949 (lub I 1950). Objęty SOR krypt. Niedobitki prowadzoną przez PUBP w Brzegu. Ponownie aresztowany pod fałszywym zarzutem założenia 3-osobowej grupy konspiracyjnej Rzeczpospolita Polska Walcząca. W IV 1953 skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Opolu na 13 lat więzienia, karę odbywał we Wronkach, IX 1956 ułaskawiony.

W IX 1980 współzałożyciel i przewodniczący „S” Rzemieślniczej; od III 1981 członek TKK NSZZ Indywidualnego Rzemiosła „S” woj. opolskiego, następnie przewodniczący RKK „S” IR. Współorganizator zjazdów krajowych „S” Rzemieślniczej, redaktor pisma „Solidarność Rzemieślnicza Opolszczyzny”. Działacz niezależnego ruchu harcerskiego, 1980-1981 phm. W I 1981 redaktor pierwszego numeru pisma „Harcerz Opolski”, wydawanego przez Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego w Opolu, w III 1981 współredaktor pisma „Echo Harcerza”, wydawanego przez Opolski Krąg Instruktorów Białego Orła. Współorganizator niezależnego ruchu kombatantów AK związanego ideowo z „S”.

Po 13 XII 1981 współorganizator pomocy dla osób internowanych i aresztowanych z przyczyn politycznych. Organizator konspiracyjnej struktury Solidarność Narodowa. Redaktor pisma „Solidarność Narodowa”. Przesłuchiwany, rewizje, uniknął odpowiedzialności karnej dzięki amnestii z 21 VII 1983.

Od 1984 rozpracowywany w ramach KE krypt. Optyk.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry