Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sobański Janusz

Janusz Sobański, ur. 1 I 1946.

Zatrudniony w Zespole Spichrzy i Młynów Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w Chełmie.

Od V 1981 przewodniczący KZ „S” w ZSiM OPPZM, delegat na I WZD Regionu Chełmskiego, członek ZR Chełmskiego; w kontakcie z KPN.

Po 13 XII działacz tajnej organizacji Polski Ruch Oporu Polski Ruch Oporu Polski Ruch Oporu, założony w Lublinie w XII 1981 (po 13 XII 1981) przez członków i współpracowników KPN, był podziemną formułą działalności partii. Z PRO związani byli: Piotr Opozda, Andrzej Olszewski, Zygmunt Marek Miszczak, Jerzy Pocheć, Wojciech Wójtowicz, Tadeusz Dąbrówka. PRO, do dekonspiracji w III 1982, wydawał pismo „Słowo i Czyn” (w 1982) i kolportował ulotki. Od III 1982 członków PRO dotknęły aresztowania. W III i V Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego z siedzibą w Lublinie za przynależność do związku o charakterze zbrojnym skazał na kary więzienia: Piotra Opozdę – na 3 l., Janusza Sobańskiego, dodatkowo oskarżonego o nielegalne posiadanie broni palnej – na 3,5 r., Piotra Sadowskiego na 2 l. w zawieszeniu na 4 l. Czwarty skazany, Cezary Wach, otrzymał wyrok 3 l. więzienia, ale w V 1983 Rada Państwa skorzystała wobec niego z prawa łaski i warunkowo zwolniła go z odbycia kary, wyznaczając czas próby na 3 l. (założonej w Lublinie przez członków i współpracowników KPN); 13 III 1982 zatrzymany, następnie aresztowany, 5 V 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie na 3,5 roku więzienia oraz grzywnę (w tym samym procesie skazano Piotra Opozdę i Cezarego Wacha z Lublina.), od X 1983 przerwa w odbywaniu kary, 9 VIII 1984 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie złagodził wyrok na mocy amnestii do 2 lat więzienia, 15 X 1984 zwolniony warunkowo.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Chełm, Chełm

Opcje strony

do góry