Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sobański Andrzej

Andrzej Sobański, ur. 8 XII 1939 w Warszawie, zm. 27 II 2002. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Mechaniczny.

Podczas studiów przewodniczący Dyskusyjnego Klubu Filmowego Iksik. Po ukończeniu studiów pracownik Katedry Przeróbki Plastycznej Wydziału Mechanicznego PŚl w Gliwicach, następnie Wydziału Inżynierii Materiałowej Metalurgii i Transportu w Katowicach.

Od jesieni 1980 w „S”, współzałożyciel związku na Politechnice Śląskiej, wiceprzewodniczący Koła Wydziałowego w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym PŚl w Katowicach.

1982-1983 przewodniczący Biskupiego Komitetu Pomocy Represjonowanym i Internowanym w Katowicach, organizator kolonii letnich w Krasiczynie dla dzieci represjonowanych działaczy „S”. Od 1984 członek KIK.

1991-1997 przewodniczący KZ „S” Politechniki Śląskiej; od 1995 roku delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i KZD; 1996-1998 członek ZR Śląsko-Dąbrowskiego. Od 1998 działacz struktur wojewódzkich i krajowych RS AWS; 1998-2001 kierownik Biura Poselskiego Mariana Krzaklewskiego.

Od 11 XII 1980 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO w Katowicach w ramach SO.

Weronika Rudnicka

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry