Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Smykowski Leszek

Leszek Smykowski, ur. 20 IX 1958 w Szczecinie. Absolwent Akademii Rolniczej tamże, Wydz. Zootechniczny (1982), 1982–1983 stażysta w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie.

Od 1978 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego w katedrze św. Jakuba Apostoła w Szczecinie i DA w parafii św. Andrzeja Boboli (o.o. jezuici) tamże, utrzymywał kontakt z członkami SKS (Piotrem Gonerko, Jarosławem Jasińskim, Agnieszką Chałubińską).

W X 1980 współzałożyciel NZS w AR; drukarz ulotek, plakatów i broszur o tematyce historycznej. II 1981 uczestnik strajków studenckich w Szczecinie ws. rejestracji NZS, X 1981 – 13 XII 1981 przew. Komisji Wydziałowej NZS AR, członek Komisji Uczelnianej; kierownik drukarni NZS.

13 – 31 XII 1981 w ukryciu. Od 1982 członek Akademickiego Ruchu Oporu ARO, do VII 1982 drukarz podziemnego pisma „ARO”, 1982–1983 w DA przy kościele NSPJ w Szczecinie współorganizator biblioteki wydawnictw podziemnych i wieczorków poetycko-historycznych, założyciel samokształceniowego koła historycznego dla studentów i licealistów, współorganizator spotkań m. in. z ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Stanisławem Małkowskim, Piotrem Wierzbickim. 1984–1993 nauczyciel w SP nr 52 w Szczecinie. W 1987 inicjator i wykonawca transparentu „Wolni i Niepodlegli” wywieszonego 12 VIII 1987 na murach Klasztoru Jasnogórskiego podczas III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Od 1987 w KPN (zaprzysiężony 25 XI 1988); kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Gazeta Polska”, „Droga” oraz kaset i książek. 25 XI 1988 współorganizator panelu dyskusyjnego z udziałem Leszka Moczulskiego w Szczecińskim Klubie Katolików. 11 XI 1988 inicjator rocznicowej mszy i marszu z pochodniami na grób gen. Aleksandra Litwinowicza na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

W 1989 szef kampanii wyborczej Zbigniewa Brzyckiego z listy KPN, organizator KPN w woj. szczecińskim, gorzowskim, koszalińskim i słupskim; szef okręgu szczecińskiego, członek władz krajowych.

1993–1997 poseł RP z listy KPN. W 1994 wystąpił z KPN i założył Koło Poselskie Prawica Polska, w 1996 w KPN Obóz Patriotyczny. 1997–2001 inspektor w Wydz. Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, w 1999 prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa na Rzecz Integracji Środowiskowej, od 2001 specjalista kontroli państwowej w Delegaturze NIK w Szczecinie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

5 X 1988 – 12 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Organizator; 2 III 1989– 12 III 1990 przez Wydz. III-1/WOKPP w ramach SOS/SOR krypt. Oset/Karły.

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry