Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Smykowski Leszek

Leszek Smykowski, ur. 20 IX 1958 w Szczecinie. Absolwent Akademii Rolniczej, Wydział Zootechniczny (1982), mgr inż. zootechnik.

Od 1978 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego ks. Tadeusza Czapigi w Katedrze szczecińskiej i DA o.o. jezuitów o. Huberta Czumy SJ, 1978/1979 w kontakcie m.in. z Piotrem Gonerko, Jarosławem Jasińskim, Agnieszką Chałubińską ze Studenckiego Klubu Solidarności, w 1980 uczestnik warszawsko-częstochowskiej pielgrzymki w grupie o. H. Czumy Czerwone maki i prelekcji pielgrzymkowych Andrzeja Czumy, ks. Jerzego Andrzejewskiego, Mieczysława Ustasiaka, Michała Zyberk-Platera.

W X 1980 współzałożyciel NZS, uczestnik zebrania założycielskiego w pomieszczeniu PAX-u, drukarz ulotek, plakatów broszur o tematyce historycznej, od 1981 sympatyk KPN, uczestnik strajków studenckich w II 1981 (wokół rejestracji NZS) oraz X – 13 XII 1981, przewodniczący Komisji Wydziałowej NZS na Akademii Rolniczej i członek Komisji Uczelnianej, szef drukarni NZS na uczelni do stanu wojennego.

Do końca XII 1981 w ukryciu. Od 1982 członek Akademickiego Ruchu Oporu ARO, do VII 1982 drukarz biuletynu „ARO”. 1982-1983 aktywny uczestnik DA u o.o. chrystusowców (pod opieką ks. Andrzeja Wałdowskiego TCh, ks. Antoniego Dudka TCh i ks. Tadeusza Talika TCh), współorganizator wieczorków poetyckich o tematyce patriotycznej, biblioteki wydawnictw niezależnych, założyciel samokształceniowego Koła Historycznego dla studentów i młodzieży (z udziałem Zbigniewa Brzyckiego, Michała Kaweckiego, płk. Bohdana Orlena, Franciszka Łuczki), współorganizator spotkań z Piotrem Wierzbickim, ks. Stanisławem Małkowskim. W 1987 inicjator pomysłu i wykonawca transparentu „Wolni i Niepodlegli” na przyjazd Jana Pawła II, wywieszonego na wałach Klasztoru Jasnogórskiego 12 VIII 1987. Od 1987 inicjator kontaktów z Dariuszem Wójcikiem z Rady Politycznej i aktywny działacz KPN, organizator kontaktów ze Stanisławem Mazurkiewiczem z Warszawy, kolporter kaset, książek, „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”, „Gazety Polskiej”, „Drogi”. 25 XI 1988 współorganizator panelu dyskusyjnego z udziałem Leszka Moczulskiego w Szczecińskim Klubie Katolików. Zaprzysiężony 25 XI 1988. Uczestnik demonstracji patriotycznych oraz inicjator świątecznej mszy św. 11 XI 1988 i marszu z pochodniami na grób gen. Aleksandra Litwinowicza (kwatermistrza I Brygady) na Cmentarzu Centralnym. Na przełomie 1988/1989 ujawnił związek z KPN, zradykalizował poglądy wobec Okrągłego Stołu. Szef kampanii wyborczej Zbigniewa Brzyckiego z listy KPN, organizator struktur KPN w dawnych województwach: szczecińskim, gorzowskim, koszalińskim, słupskim, szef okręgu szczecińskiego i członek władz krajowych. 1982-1983 stażysta na Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie, 1984-1993 nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 52 w Szczecinie.

1993-1997 poseł RP z listy KPN, w Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego, Komisji Transportu, Łączności, Handlu i Usług, Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą. 1997-2001 inspektor w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, od 2001 specjalista kontroli państwowej w Delegaturze NIK w Szczecinie.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry