Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Smyk Sławomir Waldemar

Sławomir Waldemar Smyk, ur. 17 XII 1950 w Lublinie. Ukończył Technikum Telekomunikacyjne nr 2 tamże (1972).

1967-1968 elektryk w Rzemieślniczej Spółdzielni Fryzjerów w Lublinie, 1968-1969 w FSC tamże, 1969-1972 w Powszechnym Domu Towarowym tamże, 1972-1980 elektronik w Zakładzie Techniki Biurowej tamże.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w ZTB. W X 1980 oddelegowany, następnie zatrudniony (w ramach utworzonej Regionalnej Agencji Fotograficznej) jako fotograf w MKZ, następnie ZR Środkowo-Wschodniego, dokumentował działalność „S” w Regionie Środkowo-Wschodnim i w kraju, m.in. I KZD.

14-16 XII 1981 uczestnik strajku w WSK PZL Świdnik (m.in. fotograf strajku), współredaktor „Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego”, 16 XII 1981 aresztowany podczas opuszczania spacyfikowanego WSK PZL, przetrzymywany w AŚ KM MO i AŚ w Lublinie, sądzony (z Wiesławem Lipcem, Krzysztofem Michałkiewiczem i Bożenną Kudelską) przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego Ośrodek Zamiejscowy Lublin, 10 I 1982 skazany na 1 rok więzienia, 27 II 1982 w wyniku rewizji prokuratorskiej SN Izba Wojskowa w Warszawie podwyższył wyrok do 2 lat więzienia, osadzony w ZK w Łodzi, Łęczycy i Hrubieszowie, 10 IX 1982 zwolniony ze względu na stan zdrowia żony (przerwa w odbywaniu kary 2-krotnie przedłużana). 1983-1985 utrzymywał się z dorywczych prac rzemieślniczych (wyrób miniatur) i z wykonywania na rzecz podziemia emblematów, kalendarzy fotograficznych i odbiorników radiowych dla więźniów. Współpracownik grupy podziemia skupionej wokół Stanisława Machnika, Stanisława Dąbrowskiego oraz Maryli i Zenona Binkiewiczów; we współpracy z plastykiem Jerzym Saniewskim. 1983-1984 kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., rewizje w mieszkaniu.

Od VI 1985 na emigracji w Szwecji; zatrudniony jako technik radiowy.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry