Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Smyk Marek Ekspedyt

Marek Ekspedyt Smyk, ur. 7 III 1941 w Krasnymstawie. Ukończył Zaoczne LO we Wrocławiu (1969).

1957–1958 robotnik PKP w Słupsku. 1958 członek (z Hieronimem Dobrowolskim, Grzegorzem Fabichem, Grzegorzem Smykiem i Grzegorzem Wojtkiewiczem) organizacji niepodległościowej Białe Orły tamże, m.in. kolporter ulotek, zrywał propagandowe afisze. XII 1958 w zw. z informacją o prowadzonym śledztwie ws. organizacji wyjechał do Krasnegostawu, tam wezwany i przesłuchany w KW MO w Lublinie, nast. w zw. z niestawieniem się na rozprawę sądową w Koszalinie. 27 I 1959 aresztowany w Krasnymstawie, osadzony w AŚ w Koszalinie, 27 II 1959 skazany przez Sąd Wojewódzki tamże na 10 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu. III–XII 1959 zwalniany z pracy w Krasnymstawie (Zakładu Jajczarsko-Drobiarskiego, fermentowni tytoniu, cegielni) i Słupsku (Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki Ruch, Miejskiego Handlu Detalicznego), XII 1959–1964 ajent w Obsłudze Ratalnej Sprzedaży Ekspozytura w Słupsku, 1964–1969 referent ds. handlu w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Artykułami Papierniczymi i Sportowymi tamże, 1969–1970 kierownik techn.-ekonomiczny transportu w GS Samopomoc Chłopska tamże. 1970–2006 pomocnik maszynisty, maszynista, referent ds. ruchu w Zakładzie Transportu KGHM w Lubinie/(od 1997) Pol Miedź Trans Sp. z o.o. tamże.

29–31 VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX w „S”, IX 1980 współzałożyciel, członek Komitetu Założycielskiego, nast. Zakładowej Komisji Robotniczej. 27 I 1981 oddelegowany przez Międzyzakładową Komisję Robotniczą KGHM w Lubinie do Połączonego KS Dolny Śląsk, do 10 II 1981 uczestnik strajku w klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze. VI i X 1981 delegat na I i II WZD Woj. Legnickiego, od VI 1981 członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Legnicy ZR Dolny Śląsk.

13 XII 1981 zatrzymany w siedzibie ZOW w Legnicy. 1982–1989 kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. „Zagłębia Miedziowego”, „Żądła Robola”, „Bar(d)aka”, „Solidarności Walczącej”, „Solidarności Dolnośląskiej” i „Tygodnika Mazowsze”, uczestnik i współinicjator zbiórek pieniężnych na pomoc dla rodzin represjonowanych i ofiar zbrodni lubińskiej. 2 IX 1982 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 25 XI 1982 zwolniony. 1982–1988 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany (m.in. 16 VI 1982, 7 III 1984, 31 VIII 1985); 1 IX 1985 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1984–1989 działacz Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej Zagłębia Miedziowego (współpracownik Jana Gacy), pozyskiwał i rozwoził materiały poligraficzne (m.in. papier i matryce), drukarz ulotek. 15 IX 1985 zwolniony z pracy, 16 IV 1986 przywrócony do pracy orzeczeniem Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu.

I 1989–1990 wiceprzew. Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „S” Zagłębia Miedziowego w Legnicy, 1990–1998 przew. ZKR, 1999–2003 wiceprzew., 2003–2006 przew., 1990–2003 delegat na WZD Woj. Legnickiego/Regionu Zagłębie Miedziowe, 1990–1998 członek ZR Zagłębie Miedziowe, 1990–1995 w prezydium, 1993–1995 członek KK. Od 2006 na emeryturze, członek Koła Emerytów i Rencistów „S” przy PMT.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2020).

21 XII 1982–30 XI 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Legnicy/p. V RUSW w Lubinie w ramach KE krypt. Maszynista, 4 V 1988–23 X 1989 przez Wydz. V WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Aktywiści.

Tomasz Gałwiaczek|Łukasz Sołtysik

Lubin, Region Dolny Śląsk, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry