Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Smulkowski Jędrzej

Jędrzej Smulkowski, ur. 13 V 1936 w Gdańsku, zm. 15 IX 1993 w Gdyni. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1964).

1960–1973 asystent, nast. st. asystent w Zakładzie Fizyki i Biofizyki Instytutu Biologii Medycznej Akademii Medycznej w Gdańsku, 1973–1990 specjalista fizyk w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego.

1965 współorganizator Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Od 1969 członek KIK w Warszawie, nast. współzałożyciel KIK w Gdańsku, od XII 1980 wiceprzew.

VIII 1980 współorganizator akcji popierającej MKS w Stoczni Gdańskiej, współpracownik komisji ekspertów w Stoczni, członek KS na UG, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej, 22 VIII–1 IX 1980 członek Tymczasowego Samorządu Pracowników UG (do reprezentowania pracowników UG w Komisji Porozumiewawczej Gdańskiego Środowiska Naukowego), od IX 1980 w „S”, członek Prezydium Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 Komisji Uczelnianej, od XI 1981 wiceprzew. KU, IX 1980 współpracownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych MKZ w Gdańsku, od XI 1980 przew., nast. sekretarz Komisji Porozumiewawczej Pracowników Nauki i Oświaty Wybrzeża Gdańskiego, 1981 członek Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja w Gdańsku, VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, IX–X 1981 delegat na I KZD.

Od IX 1990 na rencie.

Od 31 III 1981 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Gdańsku w ramach KE krypt. Osa.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry