Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Smulik Andrzej

Andrzej Smulik, ur. 24 XI 1960 r. w Łodzi. Ukończył Technikum Energetyczne tamże (1980).

1979-1980 pracownik Zakładu Remontowo-Montażowego Promer w Łodzi, 1980-1989 Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego.

Od IX 1980 w „S” w PPCh, organizator (wraz ze Stefanem Zajączkowskim) kolportażu wydawnictw niezależnych.

1984-2004 działacz KPN, od 1985 drukarz Wydawnictwa Polskiego KPN w Łodzi (wraz z Jolantą i Piotrem Kluszczyńskimi drukował podziemne pismo „Droga”, książki, kalendarze, znaczki poczt podziemnych, ulotki); kolporter wydawnictw podziemnych; zaopatrzeniowiec drukarni. Współorganizator biblioteki wydawnictw podziemnych KPN, obejmującej 300 pozycji książek, pism i kaset magnetofonowych.

1989-2004 własna działalność gospodarcza, od 2004 pracownik Portu Lotniczego Lublinek.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002).

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry