Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Smól Sławomir

Sławomir Smól, ur. 21 IV 1960 w Poznaniu. Absolwent Akademii Medycznej tamże, Wydz. Lekarski (1984), doktorat (1998).

 

X 1980 – 1984 w NZS AM; 1980–1981 założyciel, wydawca, autor, drukarz, kolporter niezależnego pisma „Żylak”; III 1981 – 1984 przew. Komisji Uczelnianej NZS AM.

 

II 1981 organizator strajku na AM ws. rejestracji NZS; II 1981 uczestnik prac Komisji Negocjacyjnej podczas strajku AM w Łodzi (ekspert ds. organizacji studenckiej); IV 1981 delegat na I KZD NZS w Krakowie, 1981–1983 członek Senatu AM oraz Rady Wydz. Lekarskiego z ramienia NZS; XI 1981 organizator strajku ws. ustawy o szkolnictwie wyższym oraz solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI na AM; 1982–1984 członek Międzyuczelnianego Komitetu Protestacyjnego NZS, 1982–1988 Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej NZS.

1982–1989 kolporter podziemnych pism, ulotek, kalendarzy, 1983–1986 pośrednik w przekazywaniu paczek od Marka Jurka przez swoją siostrę w Berlinie Zachodnim do Paryża (na adres ustalony ze Sławomirem Czarlewskim) w Paryżu. 1984–1989 członek podziemnej „S” AM, 1984–1986 drukarz podziemnego pisma „Biuletyn Wojenny. Miesięcznik NSZZ «Solidarność» wyższych uczelni Poznania”. W 1984 za działalność w podziemiu objęty zakazem pracy w woj. poznańskim, 1985–1989 zakazem pracy na uczelni. 1984–1985 stażysta w ZOZ w Trzciance, 1985–1989 asystent Oddziału Neurochirurgii Szpitala Kolejowego w Puszczykowie. Od 1986 członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

1989–1990 członek KZ tamże. Od 1990 lekarz w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Poznaniu, 1991–2009 pracownik naukowo-dydaktyczny AM im. Karola Marcinkowskiego tamże, 1994–1995 stypendysta francuskiego rządu na Oddziale Neurochirurgii Sainte Anne Hopital w Paryżu, 1999–2009 adiunkt Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii AM w Poznaniu. W 1990 założyciel, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Cierpiącym z Powodu Zanieczyszczenia Środowiska, 1993 założyciel, sekretarz Zarządu Fundacji na Rzecz Neurochirurgii im. prof. Feliksa Tokarza. 1991–2009 w KLD/UW/PO (przew. koła Grunwald), 2001–2009 członek Zarządu Miejskiego PO, 2004–2006 przew. Powiatu Grodzkiego PO, 2006–2009 członek władz krajowych PO. 2006–2010 radny Rady Miasta Poznania z listy PO, od 2010 członek Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego, 2010–2014 radny Rady Miasta Poznania z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Ryszarda Grobelnego.

Od 2000 członek Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki i Cornell University Salzburg Seminars Allumns (Austria), od 1989 Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (z-ca rzecznika odpowiedzialności zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej), 2000–2009 Organizacji Terenowej Ogólnopolskiego ZZ Lekarzy w Szpitalu Klinicznym nr 2 w Poznaniu (2005–2009 przew.), od 2006 założyciel, członek Rady Stowarzyszenia Klub NZS ’80. Od 2009 kierownik Oddziału Neurochirurgii Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Odznaczony Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

19 III – 7 III 1986 i 6 V 1986 – 4 VII 1988 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Poznaniu/p. III RUSW w Trzciance/Wydz. III WUSW w ramach KE krypt. Wirek.

 

Cyryla Staszewska|Karolina Bittner

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry