Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Smoła Józef

Józef Smoła, ur. 22 XII 1949 w Wałbrzychu. Ukończył I LO w Rzeszowie (1968). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydz. Ekonomiki Produkcji (1977).

1970–1992 planista, specjalista planista w WSK PZL w Rzeszowie.

Od XI 1980 w „S”; doradca i pełnomocnik Adama Matuszczaka przew. KZ WSK PZL Rzeszów. Od XII 1980 członek Prezydium KZ. VI–VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 28 I 1982 zwolniony. 1982–1983 w Zespole Charytatywnym Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzin przy klasztorze oo. bernardynów w Rzeszowie. 1982–1987 uczestnik manifestacji, szykanowany w pracy (m.in. przenoszony z Wydz. na wydział, rewizje, przesłuchania z zastraszaniem w zakładzie pracy).

1989–1991 członek KZ „S” WSK PZL Rzeszów; 1990 delegat na II WZD Regionu Rzeszowskiego. 1990–1994 radny Rady Miasta Rzeszowa. 1992–2015 zatrudniony w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie. Od 2006 członek Stowarzyszenia Represjonowanych Województwa Podkarpackiego. Od 2015 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

30 XII 1970–9 III 1990 rozpracowywany w ramach SO krypt. Delta przez Wydz. IIIA KWMO w Rzeszowie; 2 VI 1980–8 IV 1981 w ramach SOS krypt. Płaca przez Wydz. III A KWMO tamże; 31 VII 1981–2 VII 1982 w ramach SOS krypt. Wiodący przez Wydz. IIIA KWMO tamże; 11 X 1980–24 III 1984 w ramach SO krypt. Azymut przez Wydz. III KWMO tamże; 5 X 1988–26 IX 1989 w ramach SOR krypt. Powrót przez Wydz. V WUSW tamże; 25 IX 1989–30 I 1990 w ramach SO krypt. Azymut II przez Wydz. V WUSW tamże.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry