Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Smoła Józef

Józef Smoła, ur. 22 XII 1949 w Wałbrzychu. Od 1956 mieszka w Rzeszowie. Ukończył I LO im. ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Stanisława Konarskiego w Rzeszowie (1968), absolwent ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1977).

1970-1992 planista i specjalista planista w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL w Rzeszowie.

Od XII 1980 w „S”, doradca i pełnomocnik Adama Matuszczaka, przewodniczącego KZ WSK-PZL w Rzeszowie. Od XII 1980 członek Prezydium KZ, w 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszów.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 28 I 1982. 1982-1983 działacz Zespołu Charytatywnego Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzin przy klasztorze oo. bernardynów w Rzeszowie. Za działalność związkową szykanowany w pracy: przenoszony z wydziału na wydział, poddawany rewizjom, przesłuchiwany i zastraszany w zakładzie pracy.

1989-1991 członek KZ WSK-PZL w Rzeszowie. W 1990 Delegat na II WZD Regionu Rzeszowskiego. 1990-1994 radny Rady Miasta Rzeszów. Od 1992 pracownik Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie. Od 2006 Członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego.

Uhonorowany srebrną odznaką Zasłużony dla WSK-PZL Rzeszów (1990).

2 VI 1980 – 8 IV 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Rzeszowie w ramach SOS krypt. Płaca; 30 XII 1970 – 9 III 1990 przez Wydz. IIIA KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Delta; 31 VII 1981 – 2 VII 1982 przez Wydz. IIIA KW MO w Rzeszowie w ramach SOS krypt. Wiodący; 11 X 1980 – 24 III 1984 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut; 5 X 1988 – 26 IX 1989 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Powrót; 25 IX 1989 – 30 I 1990 w ramach SO krypt. Azymut II.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry