Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sobczak Lech

Lech Sobczak, ur. 8 III 1940 w Jedliczach k. Łodzi. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Gdańsku (1966).

1957–1962 elektryk w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych Elektromontaż w Łodzi (na budowie Zakładów Sodowych w Janikowie), 1962–1967 elektromonter okrętowy w Stoczni Gdańskiej, 1967–1994 (z przerwą na okres uwięzienia) elektromonter okrętowy, brygadzista, z-ca kierownika Oddziału Technicznego w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

W VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od II 1981 Komisji Wydziałowej na Wydz. W-1 i prezydium KZ; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego. W XI 1981 współinicjator referendum zakładowego ws. nadania Stoczni im. Józefa Piłsudskiego.

14–16 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie, członek KS. 16 XII 1981 zatrzymany, 18 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku. 6 II 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 4 lata pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Koronowie i Potulicach. 15 III – 15 V 1983 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił przerwy w odbywaniu kary z powodu złego stanu zdrowia, 17 V 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa.

Od 1994 na emeryturze.

4 XII 1981 – 26 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Klan.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry