Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sobczak Lech

Lech Sobczak, ur. 8 III 1940 w Jedliczach k. Łodzi. Ukończył zaocznie Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Gdańsku (1966).

1957-1962 pracownik Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych Elektromontaż w Łodzi (na budowie Zakładów Sodowych w Janikowie), 1960-1962 w trakcie nauki zaocznej w technikum w Bydgoszczy powołany do zasadniczej służby wojskowej, 1962-1967 elektromonter okrętowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 1967-1994 pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej.

W VIII 1980 uczestnik strajku w GSR, od IX 1980 w „S”, członek Komisji Wydziałowej na W-1 i Prezydium KZ „S”, od IV 1981 oddelegowany do pracy w KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk; 11 XI 1981 współinicjator referendum ws. nadania Stoczni imienia Józefa Piłsudskiego.

14-16 XII 1981 współorganizator strajku w GSR, członek KS, 16 XII 1981 aresztowany, 6 II 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 4 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Koronowie i Potulicach, 15 III 1983 zwolniony na przerwę, 17 V 1983 objęty aktem łaski Rady Państwa. 30 V 1983 – 1994 ponownie pracownik GSR.

Od 1994 na emeryturze.

4 XII 1981 – 26 IV 1982 rozpracowywany przez Wydział III-A KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Klan, nr rejestracyjny 41611.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry