Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sobczyk Jan

Jan Sobczyk, ur. 19 X 1955 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek fizyka (1979); w 1986 doktorat.

1977-1980 działacz wrocławskiego SKS. W 1979 współredaktor (ze Stanisławem Huskowskim i Sławomirem Najnigierem) pisma SKS „Podaj Dalej”, inicjator przekształcenia tego tytułu w „Akademickie Pismo Informacyjne” (do 1980 nadal współredaktor z S. Huskowskim i S. Najnigierem); autor w prasie niezależnej; wielokrotnie zatrzymywany. 11 XI 1979 uczestnik demonstracji przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Od 1979 doktorant na UWr.

26-31 VIII 1980 wspierał (przez działalność wydawniczą) strajk w Zajezdni MPK nr 7 we Wrocławiu (siedziba MKS). IX-X 1980 członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS; 1980-1981 współzałożyciel pisma wrocławskiego NZS „No Więc”, członek zespołu redakcyjnego. W 1981 pracownik ZR Dolny Śląsk, odpowiedzialny za kierowanie pismem ZR „Z Dnia na Dzień”.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, od 7 I 1982 w Grodkowie, zwolniony w X 1982. 1982-1987 we Włoszech (praca nad doktoratem); 1986-1987 ''postdoc'' w Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) w Trieście. Od 1987 pracownik naukowy UWr. W V 1988 uczestnik strajku studenckiego.

W IV 1989 współzałożyciel stowarzyszenia Centrum Demokratyczne. 1989-1993 członek KZ „S” na UWr. W 1990 członek KO we Wrocławiu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

22 II 1980 – 11 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Solidarny.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry