Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sobczyńska-Olszewska Emilia Magdalena

Emilia Magdalena Sobczyńska-Olszewska, z domu Krzymowska, ur. 6 VIII 1954 w Poznaniu, absolwentka Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego w Warszawie (1981), absolwentka Studium Pedagogicznego w Instytucie Kształcenie Nauczycieli w Koszalinie (1987).

1973-1974 kierownik magazynu dzieł sztuki w Biurze Wystaw Artystycznych w Koszalinie; 1974-1978 referent ds. kancelaryjnych w Wojewódzkim Domu Kultury w Koszalinie; 1978-1982 bibliotekarz w Ośrodku Informacji Naukowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koszalinie; 1982-1988 nauczyciel-bibliotekarz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koszalinie; 1988-1995 prowadziła własną działalność gospodarczą (księgarnia „Hit” w Koszalinie); 1996-2007 z uwagi na urlop wychowawczy i zdrowotny przerwa w pracy zawodowej; od 2008 st. bibliotekarz w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Od 1980 w „S”, w 1980 członek MKZ NSZZ „S” w Koszalinie, założycielka KZ w PKS w Koszalinie, sekretarz KZ „S” przy Zarządzie PKS w Koszalinie; VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pobrzeże NSZZ „S”, od VII 1981 członek Zarządu Regionu Pobrzeże, sekretarz Komisji Informacji ZR, członek Rady Programowo-Wydawniczej Regionu Pobrzeże.

Po 13 XII 1981 współzałożycielka i członek Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Pobrzeże (wraz z Elżbietą Potrykus, Franciszkiem Sakiem, Henrykiem Kaliszewskim, Janem Martinim i innymi), członek Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej Regionu Pobrzeże. Zaangażowana w działalność wydawniczą i kolportaż wydawnictw podziemnych (m.in. pisma RKS „Grudzień ’81 – Gazeta Wojenna”), organizację manifestacji i innych form działalności opozycyjnej oraz pomoc represjonowanym. Od II 1983 członek Koszalińsko-Kołobrzeskiego Biskupiego Komitetu Pomocy, m.in. gromadziła i dokumentowała informacje dotyczące osób represjonowanych z regionu koszalińskiego. Wielokrotnie przesłuchiwana, poddawana rewizjom i przeszukaniom oraz zatrzymywana przez SB.

1980-1983 rozpracowywana przez Wydz. IIIA/V KWMO w Koszalinie w ramach SO krypt. Związek; 1981-1990 przez Wydz. II/V KWMO/WUSW w Koszalinie w ramach SO krypt. Pegaz; 1981-1982 w ramach SO nr Ko 20019 z 9 XI 1981; 1982-1990 przez Wydz. III KWMO/WUSW w Koszalinie w ramach SO krypt. Szkoła; 1984-1987 przez Wydz. III WUSW w Koszalinie w ramach KE krypt. Emma (jako podejrzana o działalność w strukturach byłej NSZZ „S”).

Marta Marcinkiewicz

Region Pobrzeże, Koszalin

Opcje strony

do góry