Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sobczyńska-Olszewska Emilia Magdalena

 

Emilia Magdalena Sobczyńska-Olszewska, ur. 6 VIII 1954 w Poznaniu, absolwentka Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego w Warszawie (1981) i Studium Pedagogicznego w Instytucie Kształcenie Nauczycieli w Koszalinie (1987).

1973–1974 kierownik magazynu dzieł sztuki w Biurze Wystaw Artystycznych w Koszalinie, 1974–1978 referent ds. kancelaryjnych w Wojewódzkim Domu Kultury w Koszalinie, 1978–1982 bibliotekarka w Ośrodku Informacji Naukowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koszalinie, 1982–1988 nauczycielka-bibliotekarka w SP nr 2 w Koszalinie, 1988–1995 współwłaścicielka księgarni Hit tamże, 1996–2007 urlop wychowawczy i zdrowotny, od 2008 st. bibliotekarka w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej tamże.

Od 1980 w „S”, 1980 członek MKZ NSZZ „S” w Koszalinie, założycielka Komitetu Założycielskiego w PKS tamże, sekretarz KZ „S” przy Zarządzie PKS tamże, VI–VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pobrzeże, od VII 1981 członek ZR sekretarz Komisji Informacji ZR, członek Rady Programowo-Wydawniczej Regionu Pobrzeże.

Po 13 XII 1981 współzałożycielka, członek RKS Regionu Pobrzeże (m.in. z Elżbietą Potrykus, Franciszkiem Sakiem, Henrykiem Kaliszewskim, Janem Martinim), członek TKK.

Zaangażowana w działalność wydawniczą i kolportaż wydawnictw podziemnych (m.in. pisma RKS „Grudzień ’81 – Gazeta Wojenna”), organizację manifestacji oraz pomoc represjonowanym. Od II 1983 członek Koszalińsko-Kołobrzeskiego Biskupiego Komitetu Pomocy (m.in. gromadzenie i dokumentowanie informacji dot. osób represjonowanych z regionu koszalińskiego).

1981–1985 wielokrotnie przesłuchiwana, poddawana rewizjom i przeszukaniom oraz zatrzymywana przez SB.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

1980–1983 rozpracowywana przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Koszalinie w ramach SO krypt. Związek; 1981–1990 przez Wydz. II/V KW MO/WUSW w ramach SO krypt. Pegaz; 1982–1990 przez Wydz. III KW MO/WUSW tamże w ramach SO krypt. Szkoła; 1984–1987 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach KE krypt. Emma.

Marta Marcinkiewicz

Region Pobrzeże, Koszalin

Opcje strony

do góry