Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sobieraj Andrzej

Andrzej Sobieraj, ur. 12 IX 1946 w Radomiu. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1969).

1964-1969 pracownik Zakładów Metalowych im. gen Waltera w Radomiu, 1969-1983 Radomskiej Fabryki Wyrobów Emaliowanych (od 1972 Zakład Sprzętu Grzejnego, od 1989 Radomska Fabryka Wyrobów Metalowych Polmetal).

Od IX 1980 w „S”, współorganizator, od 9 X 1980 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej „S” Ziemia Radomska; członek KKP, przewodniczący KZ, w V i VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Radomska, przewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek KK; 1980-1983 w KPN; w XI 1980 organizator strajku okupacyjnego w budynku WRZZ w Radomiu, w 1981 przewodniczący zespołu prowadzącego rozmowy z rządem ws. rehabilitacji osób represjonowanych po Czerwcu 1976 w Radomiu, w X 1981 organizator ogólnopolskiego spotkania KOWzP tamże. W 1981 inicjator i przewodniczący budowy pomnika represjonowanych za udział w protestach robotniczych Czerwca 1976 i krzyża brzozowego poświęconego zamordowanym w Katyniu.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, nast. Warszawie-Białołęce (uczestnik 3 głodówek protestacyjnych), w XII 1982 zwolniony; 4 V 1983 aresztowany za zorganizowanie w Radomiu manifestacji 3 V, przetrzymywany w AŚ w Radomiu, 23 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii; kilkanaście razy zatrzymywany na 48 i 24 godz., poddawany rewizjom, przesłuchiwany. W 1983 uczestnik akcji pomocy dla represjonowanych, współorganizator Mszy za Ojczyznę.

1983-1989 na emigracji w Australii, na początku 1984 założyciel organizacji Support for Solidarity w Melbourne, organizującej pomoc finansową dla podziemnej „S”, także akcje protestacyjne przeciwko reżimowi komunistycznemu i manifestacje patriotyczne. W 1989 powrócił do Polski, 1990-1992 przedstawiciel na Europę i Azję australijsko-niemieckiej firmy branży skórzanej, 1992-1997 na rencie powypadkowej, od 1999 właściciel firmy handlowo-usługowej Bansam w Radomiu. 1997-2002 w SKL, od 2004 w Partii Centrum. W 1998 współzałożyciel, następnie przewodniczący radomskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Internowanych w Stanie Wojennym, w 1999 współzałożyciel, do 2005 przewodniczący, od 2005 wiceprzewodniczący Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. W 1998 inicjator odbudowy Pomnika Legionisty na radomskim Rynku.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2006).

12 XII 1980 – 11 XI 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Radomiu w ramach SO krypt. Syndykat; 11 XI 1981 – 30 X 1985 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Spokojny; 19 XI 1986 – 19 I 1990 objęty przez Wydz. II WUSW w Radomiu KE krypt. Lider.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry