Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sobieraj Maciej

Maciej Sobieraj, ur. 6 II 1951 w Kaniowie k. Kielc. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia (1976).

1974–1976 księgarz w Księgarni św. Wojciecha w Lublinie. 1976–1980 doktorant na KUL.

1969–1973 w ZSP. 1972–1973 prezes Koła Naukowego Historyków Studentów KUL. 1974–1980 członek Klubu „Więzi” w Lublinie. W III 1973 współorganizator wiecu protestacyjnego na KUL przeciwko próbom założenia SZSP. 1974–1981 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego prowadzonego przez o. Ludwika Wiśniewskiego OP przy kościele oo. Dominikanów w Lublinie (bazylika św. Stanisława Biskupa Męczennika). W II 1976 sygnatariusz listu studentów KUL przeciw planowanym zmianom w Konstytucji PRL. 1977–1989 współzałożyciel, autor i współpracownik środowiska skupionego wokół niezależnego pisma „Spotkania” oraz wydawnictwa Biblioteka Spotkań w Lublinie. 1977–1978 drukarz, m.in. n-rów 2–3 niezależnego pisma „Zapis” oraz n-rów 2–3 pisma „Spotkania” (druk w domu rodzinnym w Zagnańsku k. Kielc). 1979–1980 podczas stypendium naukowego w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) współpracował z Piotrem Jeglińskim w Paryżu oraz ze środowiskiem polskiej emigracji politycznej w Belgii. Od 1981 w „S”; 1 III – 12/13 XII 1981 pracownik Biura Rzecznika Prasowego MKZ/ZR Regionu Środkowo-Wschodniego, od 9 VI 1981 kier. Biura Informacyjnego ZR, redaktor nacz. i autor (ps. jar, jarsob) niezależnego pisma „Informator”, wydawanego przez biuro. Wykładowca Wszechnicy Nauczycielskiej i Związkowej. W X 1981 organizator bezpośredniej transmisji obrad II tury I KZD, nadawanej przez megafony ustawione w oknach siedziby ZR w Lublinie.

14–15/16 XII 1981 uczestnik strajku w WSK PZL-Świdnik, redaktor podziemnego pisma „Biuletyn Strajkowy Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego”. 16 XII 1981 – 2 IX 1982 w ukryciu, współpracownik ukrywających się redaktorów „Spotkań” oraz wydawnictwa Biblioteki Spotkań. 13 XII 1981 – 1 V 1983 bez zatrudnienia, objęty pomocą finansową i rzeczową TKZ „S” UMCS, KUL oraz instytucji kościelnych. 1983–1989 redaktor w Redakcji Wydawnictw KUL. 1982–1984 czterokrotnie przesłuchiwany przez SB, w tym dwukrotnie zatrzymywany na 48 godz.

1989 członek KO „S” Województwa Lubelskiego (od 30 VI 1989 KO Lubelszczyzny), uczestnik kampanii wyborczej, mąż zaufania. 1989–1990 stypendysta Księgarni Polskiej i Editions Spotkania w Paryżu. 1991–1992 kier. księgarni Marka Gacki w Lublinie. 1993–1996 Ekspedycji Prasy w Przedsiębiorstwie Państwowym Ruch Oddział tamże. 1996–2001 kustosz Działu Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego tamże. 1996–2001 ponownie w „S”. Od 2001 st. specjalista Oddziałowego Biura Udostępnienia i Archiwizacji, nast. Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN tamże.

1990–1991 w ROAD. Od 1987 członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, od 2003 Stowarzyszenia Wolnego Słowa, od 2003 Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, od 2008 Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Lublinie.

Autor i redaktor naukowy

ok. 200 publikacji naukowych, w tym 15 książek z zakresu historii.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego (1989), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

1981–1983 rozpracowywany przez Wydz. III „A”/Wydz. V KWMO w Lublinie w ramach SO krypt. Związek; 1982–1989 przez Wydz. V KWMO/WUSW w ramach SOR krypt. Grzybnia; 1982–1985 w ramach SOR krypt. Krety; 1985–1989 przez Wydz. IV WUSW w ramach KE krypt. Klerykał.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry