Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sobieraj Maciej

Maciej Sobieraj, ur. 6 II 1951 w Kaniowie k. Kielc. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia (1976).

1969–1973 w ZSP. 1972–1973 prezes Koła Naukowego Historyków Studentów KUL. 1974–1980 w Klubie Więzi w Lublinie.

1974–1976 księgarz w Księgarni św. Wojciecha w Lublinie. 1976–1980 doktorant na KUL.

W III 1973 współorganizator wiecu protestacyjnego na KUL przeciwko próbom założenia SZSP. 1974–1981 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego prowadzonego przez o. Ludwika Wiśniewskiego przy kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika (oo. dominikanie) w Lublinie. W II 1976 sygnatariusz listu studentów KUL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL. 1977–1989 współzałożyciel, autor i współpracownik środowiska skupionego wokół niezależnego pisma „Spotkania” oraz wydawnictwa Biblioteka Spotkań w Lublinie. 1977–1978 drukarz, m.in. n-rów 2–3 niezależnego pisma „Zapis” oraz n-rów 2–3 pisma „Spotkania” (druk w domu rodzinnym w Zagnańsku k. Kielc). 1979–1980 podczas stypendium naukowego w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) współpracował z Piotrem Jeglińskim w Paryżu oraz ze środowiskiem polskiej emigracji politycznej w Belgii.

Od 1981 w „S”; 1 III –13 XII 1981 pracownik Biura Rzecznika Prasowego MKZ/ZR Regionu Środkowo-Wschodniego, od 9 VI 1981 kierownik Biura Informacyjnego ZR, redaktor nacz. i autor (ps. jar, jarsob) niezależnego pisma „Informator”, wydawanego przez biuro. Wykładowca Wszechnicy Nauczycielskiej i Związkowej. W X 1981 organizator bezpośredniej transmisji obrad II tury I KZD, nadawanej przez megafony ustawione w oknach siedziby ZR w Lublinie.

14–16 XII 1981 uczestnik strajku w WSK PZL Świdnik, redaktor podziemnego pisma „Biuletyn Strajkowy Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego”. 16 XII 1981 – 2 IX 1982 w ukryciu, współpracownik ukrywających się redaktorów „Spotkań” oraz wydawnictwa Biblioteki Spotkań. 13 XII 1981 – 1 V 1983 bez zatrudnienia, objęty pomocą finansową i rzeczową TKZ „S” UMCS, KUL oraz instytucji kościelnych. 1983–1989 redaktor w Redakcji Wydawnictw KUL. 1982–1984 czterokrotnie przesłuchiwany przez SB, dwukrotnie zatrzymywany. Od 1987 członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, od 2008 PTH Oddział w Lublinie.

1989 członek KO Województwa Lubelskiego (od 30 VI 1989 KO Lubelszczyzny), uczestnik kampanii wyborczej. 1989–1990 stypendysta Księgarni Polskiej i Editions Spotkania w Paryżu. 1990–1991 w ROAD. 1991–1992 kierownik księgarni Marka Gacki w Lublinie. 1993–1996 Ekspedycji Prasy w Przedsiębiorstwie Państwowym Ruch Oddział tamże. 1996–2001 kustosz Działu Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego tamże. 1996–2001 ponownie w „S”. Od 2001 st. specjalista OBUiAD, nast. OBL IPN tamże. Od 2003 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa, od 2003 Stowarzyszenia Historyków Wojskowości.

Autor ponad 200 publikacji naukowych i 7 książek popularnonaukowych z zakresu historii.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989 przez Prezydenta RP na Uchodźstwie, 2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1981–1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Lublinie w ramach SO krypt. Związek; 1982–1989 przez Wydz. V KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Grzybnia; 1982–1985 w ramach SOR krypt. Krety; 1985–1989 przez Wydz. IV WUSW w ramach KE krypt. Klerykał.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry