Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sobieraj Stanisława Krystyna

Stanisława Krystyna Sobieraj, ur. 8 V 1934 w Józefowie k. Sieradza. Ukończyła SP w Drząznej k. Sieradza (1964).

1953–1984 gospodarstwo rolne tamże.

Od X 1980 w NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”, przew. koła wiejskiego w Drząznej, III–XII 1981 członek Gminnego Komitetu Założycielskiego we Wróblewie. II–V 1981 uczestniczka protestów rolniczych w Rzeszowie, Bydgoszczy, manifestacji chłopskich w Warszawie związanych z rejestracją „S” RI. 8–9 III 1981 delegat na zjazd zjednoczeniowy niezależnych związków zawodowych rolników w Poznaniu, na którym powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski „S” RI. III–29 VIII 1981 wiceprzew. prezydium WKZ NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” w Sieradzu.

13 XII 1981 internowana, osadzona w Ośr. Odosobnienia Sieradzu, nast. Poznaniu i Gołdapi, 2 III 1982 zwolniona. W czasie przewożenia do Ośr. Odosobnienia w Gołdapi uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. 1982–1988 wielokrotnie przesłuchiwana, poddawana rewizjom i karana przez kolegia ds. wykroczeń. 1982 współorganizatorka pomocy dla rodzin internowanych w Sieradzu i okolicznych miejscowościach. 1983–1985 współpracownik Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Kalisz-Konin-Sieradz, m.in. organizowała i przewoziła materiały drukarskie. 1982–1985 kolporterka prasy podziemnej w Sieradzu i okolicznych miejscowościach (m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „Nasza Solidarność”). Od 1984 na rencie.

Odznaczona medalem z okazji XX rocznicy rejestracji „S” RI (2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Srebrną Odznaką „S” RI (2011).

1982–1989 rozpracowywana przez Wydz. IV/Wydz. VI KW MO/WUSW w Sieradzu w ramach KE krypt. Krzykacz, 1985–1986 przez Wydz. VI WUSW tamże w ramach SOR krypt. Grupa.

Grzegorz Klonowski

Region Ziemia Sieradzka, Sieradz

Opcje strony

do góry