Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sobierajska Krystyna Jadwiga

Krystyna Jadwiga Sobierajska, ur. 16 X 1943 w Brzozowie k. Krosna. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, kierunek filologia polska (1972).

1962-1981 nauczycielka m.in. w IV LO w Legnicy, SP w Mierzowicach, kierowniczka internatu Liceum Medycznego w Legnicy. 1974-1981 w PZPR. 1978-1980 kolporterka wydawnictw KSS KOR (za pośrednictwem Zygmunta Urbana).

Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca Międzyszkolnego Komitetu Założycielskiego w woj. legnickim; od X 1980 współpracowniczka organu prasowego MKZ, następnie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego „S” w Legnicy „Solidarność Zagłębia Miedziowego”. Od I 1981 przewodnicząca Komisji Okręgowej „S” POiW w Legnicy; od 16 VI 1981 wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału Wojewódzkiego „S” w Legnicy, gdzie nadzorowała Komisję Kultury i Oświaty, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek Prezydium ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD. W X 1981 rzecznik prasowy 7-osobowej delegacji „S” z Lechem Wałęsą na czele, zaproszonej przez francuskie związki zawodowe; 22 XI 1981 sygnatariuszka Deklaracji ideowej Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość w Warszawie. Przed wprowadzeniem stanu wojennego ze Zdzisławem Strzelcem wycofała z konta bankowego Zarządu OW „S” w Legnicy i ukryła kwotę 2 mln zł.

13 XII 1981 internowana w AŚ w Legnicy, następnie w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu i Gołdapi, 7 VII 1982 zwolniona. 23 VIII 1982 aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Legnicy, 10 IX 1982 zmuszona do oddania części ukrytych pieniędzy związkowych (700 tys. zł). 12 IX 1982 zwolniona. Organizatorka kolportażu prasy podziemnej w Legnicy (m.in. z Warszawy); 1983-1984 organizatorka pomocy dla aresztowanych i ich rodzin.

Od IX 1984 na emigracji w Norwegii; od 1985 nauczycielka jęz. polskiego w szkołach norweskich. 1985-2003 prowadziła polski dziecięco-młodzieżowy zespół artystyczny. 1984-1989 działaczka Solidarności Polsko-Norweskiej, członek Zarządu Krajowego, przewodnicząca Oddziału Regionalnego w Bergen; uczestniczka przerzutów do Polski materiałów, urządzeń poligraficznych, wydawnictw emigracyjnych; od 1985 organizatorka w Bergen corocznych obchodów rocznic wprowadzenia stanu wojennego oraz inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację; utrzymywała stały kontakt z Komitetami „S” w Paryżu i Sztokholmie. W 1995 założycielka Związku Polaków w Bergen organizującego pomoc dla Polski, do 1998 członek. Uczestniczka Światowego Kongresu Polonii w Toronto (1991) i Kongresu Polonii Ameryki Łacińskiej w Kurytybie (2000). W 2005 wróciła do kraju, działaczka Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Legnicy.

Autorka artykułów w prasie polonijnej, m.in. polonijnym miesięczniku „Kronika” (Oslo), norweskiej, m.in. „Bergens Tidende”.

Wyróżniona Medalem Mazurka Dąbrowskiego (1991).

20 II – 4 V 1981 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Legnicy ramach SOS krypt. Osa; 3 IX 1982 – 1984 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Tasiemiec; 1984-1989 przez Wydz. III WUSW w Legnicy/Biuro Studiów i Analiz MSW w Warszawie w ramach SOR krypt. Wiza.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Legnica

Opcje strony

do góry