Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sobieszczański Marcin Andrzej

Marcin Andrzej Sobieszczański, ur. w 1951 w Łodzi.

W X 1980 współorganizator struktur NZS na Uniwersytecie Łódzkim. 1980-1981 członek władz NZS na UŁ. Jeden z inicjatorów strajku studentów łódzkich w I i II 1981. W trakcie negocjacji z Komisją Rządową członek Międzyuczelnianego Komitetu Porozumiewawczego i sygnatariusz porozumienia łódzkiego. W 1981 przedstawiciel NZS w Senacie UŁ i członek władz krajowych NZS. Autor utworów literackich zamieszczanych w pismach NZS, współredaktor niezależnego pisma „Litera”.

Po 13 XII 1981 na emigracji we Francji, współorganizator zbiórki pieniędzy na działalność podziemia w kraju. Pracownik Paryskiego Komitetu Pomocy Polakom (odpowiedzialny za przyznawanie stypendiów ufundowanych dla studentów polskich we Francji przez Jana Pawła II). Autor publikacji w prasie emigracyjnej. Mieszka w Paryżu.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry