Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sobolewski Andrzej Roman

Andrzej Roman Sobolewski, ur. 10 XI 1941 w Suwałkach. Ukończył ZSZ w Suwałkach (1959).

1960-1964 pracownik Przedsiębiorstwa Energomontażowego Przemysłu Węglowego Energomontaż w Chorzowie, 1962-1963 zasadnicza służba wojskowa, 1964-1973 ślusarz, spawacz w Zakładach Płyt Wiórowych w Suwałkach, 1973-1974 zatrudniony w Produkcyjnym Ośrodku Maszynowym tamże, 1974-1982 ponownie w ZPW.

Od X 1980 w „S”; współorganizator, przewodniczący KZ w ZPW, 12 XI 1980 uczestnik spotkania założycielskiego MKZ Suwałki, od I 1981 poligraf w powielarni MKZ, następnie ZR, odpowiedzialny za zorganizowanie drukarni, uruchomienie maszyn, pozyskiwanie materiałów, skład i druk „Kresu”, w VIII 1981 delegat na I WZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach, od 5 IV 1982 w Kwidzynie, 18 X 1982 zwolniony.

Od XI 1982 na emigracji w USA, 1983-1985 członek Grupy Pomocy Solidarności w Cleveland Pomost, członek Komisji Rewizyjnej; 1983-1989 uczestnik emigracyjnych spotkań „S”, współorganizator pomocy finansowej dla osób represjonowanych na Suwalszczyźnie (pieniądze przekazywał głównie za pośrednictwem Aleksandra Seredyńskiego.

 

Marcin Zwolski

Opcje strony

do góry