Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sobolewski Józef Stanisław

Józef Stanisław Sobolewski, ur. 1 X 1953 w Strzyżowie k. Krosna. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Fizyki (1977), w 1990 doktorat.

1968-1972 w ZMS, 1972w1973 w ZSP. 1979-1982 pracownik naukowy Instytutu Badań Jądrowych, zwolniony z pracy za działalność związkową.

W 1981 współorganizator wyborów do rady pracowniczej IBJ.

XII 1981 – V 1983 członek, V–XII 1983 przewodniczący KK; 1981-1982 organizator kolportażu wydawnictw podziemnych w IBJ (m.in. „W okopach”, „Tygodnik Mazowsze”). 13 XII 1981 – 1985 współzałożyciel, redaktor, przepisywacz, składacz, organizator zaplecza, autor, 1981-1982 również drukarz pisma „W okopach”; 1982-1985 współpracownik grupy specjalnej w ramach siatki konspiracyjnej Armenia, Grup Oporu Solidarni, dokumentował i fotografował akcje (m.in. powieszenia kukły Wojciecha Jaruzelskiego na Barbakanie). 1983-1985 pracownik zakładów rzemieślniczych w Otwocku. 1984-1985 organizator druku pisma „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

1986-1988 stypendysta, 1988-1990 pracownik naukowy Max-Planck Institut (RFN), 1990-1993 asystent w Instytucie Fizyki Jądrowej RFN; od 1993 kierownik projektów informatycznych Electronic Data Systems Polska, m.in. dyr. ds. rozwoju biznesu w centralnej i wschodniej Europie. Honorowy członek „S” (Koło w Instytucie Problemów Jądrowych).

Autor publikacji naukowych z zakresu fizyki jądrowej, publicysta tekstów z dziedziny energetyki i informatyki.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Otwock

Opcje strony

do góry