Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sobolewski Józef Stanisław

Józef Stanisław Sobolewski, ur. 1 X 1953 w Strzyżowie nad Wisłokiem. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Fizyki (1977), doktorat (1990).

1968–1972 w ZMS, 1972–1973 w ZSP.

1979–1982 pracownik naukowy Instytutu Badań Jądrowych w Świerku.

1981 współorganizator i przew. komisji wyborczej do rady pracowniczej IBJ.

Po 13 XII 1981 członek Tymczasowej Komisji Wykonawczej w IBJ, V – XII 1982 przew. TKW; współzałożyciel, redaktor, przepisywacz, składacz, organizator zaplecza, autor i drukarz podziemnego pisma „W Okopach”; organizator kolportażu wydawnictw podziemnych w IBJ (m.in. „W Okopach”, „Tygodnik Mazowsze”). 1982–1985 współpracownik grupy specjalnej w ramach siatki konspiracyjnej Armenia, przekazywał środki finansowe oraz środki chemiczne, dokumentował i fotografował akcje (m.in. 22 VII 1984 powieszenia kukły Wojciecha Jaruzelskiego na Barbakanie). 1983 drukarz, składacz i kolporter Rewolucji kulturalnej w IBJ. 1982 zwolniony z pracy, 1983–1985 pracownik zakładów rzemieślniczych w Otwocku. 1984–1985 drukarz i kolporter m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Wola” . 1985–1989 stypendysta Max-Planck Institut (RFN).

1989–1993 asystent w Instytucie Fizyki Jądrowej Uniwersytetu w Moguncji; 1993–2008 kierownik projektów informatycznych Electronic Data Systems Polska, m.in. dyr. ds. rozwoju biznesu w centralnej i wschodniej Europie. Od 2008 na stanowiskach kierowniczych w Hewlett-Packard Polska. Od 1989 honorowy członek Koła „S” w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku.

Autor publikacji naukowych z zakresu fizyki jądrowej, publicysta tekstów z dziedziny energetyki i informatyki.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2015).

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry