Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sobolewski Zygmunt

Zygmunt Sobolewski, ur. 28 X 1933 w Wysuszce (obecnie Ukraina), zm. 3 I 2020 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Kolejowe we Wrocławiu (1954).

1954-1957 stażysta w PKP w Słupsku, 1954-1956 zasadnicza służba wojskowa, 1957-1963 technik zabezpieczenia ruchu pociągów w PKP we Wrocławiu, 1963-1973 starszy referendarz ds. techn. Dolnośląskiej DOKP we Wrocławiu, 1973-1988 pracownik PKP Automatyki i Telekomunikacji Odcinek Zabezpieczenia Ruchu Pociągów Wrocław Świebodzki. 1945-1948 w ZHP, 1950-1954 członek ZMP, 1962-1981 w PZPR. 1980-1981 współpracownik ROPCiO, po 1980 Ruchu Wolnych Demokratów we Wrocławiu.

W VIII 1980 współorganizator strajku PKP we Wrocławiu. Od IX 1980 w „S”; organizator i przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” PKP Wrocław Oddział Zabezpieczenia TCZ Wrocław Główny; od X 1980 przewodniczący KZ. Współorganizator i od 24 IX 1980 członek Prezydium Wrocławskiej Okręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy, od 5 X 1980 członek Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy. 21-27 X 1980 współorganizator i uczestnik głodówki kolejarzy w Lokomotywowni Wrocław Główny. 1980-1981 koordynator kolportażu na terenie PKP pism „S” (m.in.: „Semafor”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Dolnośląska”, „Tygodnik Mazowsze”). II-XII 1981 współzałożyciel, autor, redaktor i organizator druku pisma „S” PKP „Semafor”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, zwolniony 24 XII 1981, 28 VIII 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie, zwolniony 5 IX 1982. 1982-1989 członek TKZ „S” w PKP Wrocław OZ Ruchu i Łączności, TKZ Solidarność Kolejarzy oraz Tajnej Krajowej Sekcji Kolejarzy „S” we Wrocławiu; uczestnik zbiórek składek na działalność związkową i pomoc dla represjonowanych; 1982-1989 współzałożyciel, autor, redaktor i organizator druku pisma podziemnego „Wolna Droga”, autor w „Z Dnia na Dzień”; koordynator sieci kolportażu w PKP pism podziemnych (m.in. „Wolna Droga”, „Wola”, „Myśli Nieinternowane”, „Z Dnia na Dzień”, „KOS”, „Solidarność Walcząca”, „Replika”, „Krzyż Nowohucki”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Dolnośląska”, „Obecność”, „Tygodnik Mazowsze”); uczestnik tajnych regionalnych i ogólnopolskich spotkań „S” kolejarzy u ks. Stanisława Orzechowskiego w Duszpasterstwie Akademickim Wawrzyny we Wrocławiu; współorganizator niezależnych imprez kulturalnych i wykładów, m.in. w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu i Duszpasterstwie Akademickim Wawrzyny. 1988-1993 na rencie.

Od 1989 członek KZ „S” PKP Wrocław OZ RiŁ, następnie KZ Zakładu Telekomunikacji PKP Wrocław. Aktor – „świadek historii” – w spektaklu ''Transfer!'' w reż. Jerzego Klaty (premiera 2006). Od 1993 na emeryturze. Do 2020 zastępca redaktora naczelnego pisma „Wolna Droga" wydawanego przez Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarnosć".

Autor m.in.: ''NSZZ „Solidarność” w przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe 1980-2000'' (2000), ''Między Zbruczem a Odrą, Skąd my tu? Wspomnienia repatriantów'' (pod redakcją K. Tyszkowskiej; 2008).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

Od 7 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. II/III-1/Inspektorat 2 KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Zawiadowca/Termofor.

 

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry