Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sobota Jan

Jan Sobota, ur. 3 IV 1941 w Sulowie k. Kraśnika, zm. 26 III 2022. 1979-1981 uczeń LO dla Pracujących w Lublinie.

1957-1962 pracownik prywatnego zakładu krawieckiego, 1964-1966 Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kraśniku, 1966-1971 Zakładów Przemysłu Odzieżowego Gracja w Zakrzówku k. Kraśnika, 1971-1981 PKS Oddział Towarowy w Kraśniku.

17-19 VII 1980 uczestnik strajku w PKS OT (przedstawił władzom postulaty załogi). Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ; od X 1980 członek MKZ Ziemi Kraśnickiej, następnie Zarządu Oddziału Ziemi Kraśnickiej; IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek ZR; członek RKK PKS w Lublinie.

14 XII 1981 zwolniony dyscyplinarnie z pracy. 14-15 XII współorganizator strajku w PKS OT, 15 XII 1981 (tuż przed pacyfikacją) na mocy decyzji KS opuścił zakład, 16 XII 1981, przeprowadzony przez łącznika do strajkującej Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, dołączył do tamtejszego MKS. 17/18 XII 1981 (tuż przed pacyfikacją) opuścił FŁT (z Wiesławem Pastuszko, przewodniczącym KS w FŁT). 18 XII 1981 – VI 1983 w ukryciu (u krewnych Cecylii i Franciszka Pietraszków w Zakrzówku); uczestniczył w redagowaniu tekstów i wypisywaniu matryc dla prasy podziemnej wydawanej w Kraśniku. 1982-1983 kilkakrotnie rewizje w jego mieszkaniu i miejscu pracy żony. 1982-1989 prace dorywcze, m.in. 1983-1985 przy budowie kościoła w Woli Trzydnickiej.

W 1989 przewodniczący KO „S” gm. Trzydnik; przywrócony do pracy w PKS OT. 1989-1992 przewodniczący KZ „S”, członek Zarządu Oddziału Ziemi Kraśnickiej, delegat na kolejne WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek ZR. Od 1992 na rencie, od 2005 na emeryturze.

 

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry