Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Soból Gabriela

Gabriela Soból (z d. Turzyńska), ur. 24 I 1952 w Gdańsku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Humanistyczny (1977).

1970–1972 uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku. 1977–1978 nauczycielka w SP nr 77 w Gdańsku, zwolniona z pracy, 1978–1982 bibliotekarka w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1977 współpracowniczka ROPCiO, od 1979 współzałożycielka RMP, W VIII 1979 sygnatariuszka Deklaracji ideowej RMP, 1978–1980 zw. z niezależnym Wydawnictwem Młoda Polska, autorka w niezależnych pismach m.in. „Bratniaku”, 1978 organizatorka akcji „Nauczanie bez kłamstw”, 1979–1980 uczestniczka manifestacji w rocznicę 3 V, 11 XI i Grudnia 1970 w Gdańsku.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 Komisji Oddziałowej, członek KZ AMG.

13 XII 1981 – VII 1982 w ukryciu, po ujawnieniu się bez zatrudnienia; kontynuowała współpracę z Wydawnictwem Młoda Polska.

1993–1994 nauczycielka w Szkole Społecznej w Gdyni, 1994–1999 w Technikum Hotelarsko-Gastronomicznym tamże, 1999–2012 w V LO w Gdańsku. Od 1994 w „S”; od 2006 przew. Koła w V LO. Od 2012 na emeryturze.

29 X 1979 – 27 VIII 1982 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Gabi.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry