Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Soból Gabriela

Gabriela Soból, z d. Turzyńska, ur. 24 I 1952 w Gdańsku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek filologia polska (1977).

1970-1972 uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Mikołaja tamże. Od 1977 współpracowniczka ROPCiO, od 1979 współzałożycielka, sygnatariuszka deklaracji ideowej i członek RMP, związana z niezależnym Wydawnictwem Młoda Polska, autorka tekstów w prasie niezależnej m.in. w „Bratniaku”, organizatorka akcji ''Nauczanie bez kłamstw'', uczestniczka manifestacji w rocznicę 3 V, 11 XI i Grudnia ’70 w Gdańsku. 1977-1978 nauczycielka w SP nr 77 w Gdańsku, zwolniona z pracy w zw. z działalnością opozycyjną, 1978–1982 pracowniczka Biblioteki Głównej Akademii Medycznej tamże.

Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca KZ w Bibliotece Głównej AM.

13 XII 1981 – VII 1982 w ukryciu, po ujawnieniu się bez zatrudnienia, kontynuowała współpracę z wydawnictwem Młoda Polska. Od 1985 zajmowała się wychowaniem dzieci.

1993-1994 nauczycielka w Szkole Społecznej w Gdyni, 1994-1999 w Technikum Hotelarsko-Gastronomicznym tamże, od 1999 w V LO w Gdańsku. Od 1994 ponownie w strukturach „S”, od 2006 przewodnicząca koła „S” w V LO.

29 X 1979 – 27 VIII 1982 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Gabi, nr rejestracyjny 30013.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry