Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Soból Sławomir

Sławomir Soból, ur. 26 III 1952 w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1976).

I-XII 1977 po studiach powołany do Szkoły Oficerów Rezerwy w Inowrocławiu i Nisku, 1978-1984 pracownik Biura Projektów Technoprojekt w Gdańsku. Od 1978 uczestnik spotkań samokształceniowych organizowanych przez ROPCiO, następnie związany z RMP, szef tajnej drukarni Wydawnictwa Młoda Polska, organizator zaplecza technicznego i transportu, m.in. drukarz niezależnych pism: „Bratniak” (od nr 3), „Robotnik Wybrzeża”, „Opinia” oraz ulotek ROPCiO, KPN i RMP, m.in. wydawanych z okazji świąt 3 V, 11 XI i rocznic Grudnia ’70.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ w Technoprojekcie.

1982-1989 współpracownik podziemnej RKK Gdańsk (w kontakcie z Bogdanem Borusewiczem oraz do 1984 ze współpracującym z podziemiem oficerem SB Adamem Hodyszem), szef kolportażu pisma „«Solidarność». Pismo Regionu Gdańskiego”, sporadycznie drukarz, organizator lokali dla ukrywających się działaczy „S”. 1984-1988 zatrudniony jako specjalista w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych.

1988-1996 z-ca dyr., następnie dyr. w Corina Sp. z o.o., od 1996 własna działalność gospodarcza.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry