Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sochański Bartłomiej Julian

Bartłomiej Julian Sochański, ur. 11 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1955 w Szczecinie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa (1977).

1978-1979 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, 1979-1981 Morskiego Instytutu Rybackiego tamże. Od 1979 kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. oficyny NOWa.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ w Morskim Instytucie Rybackim.

Po 13 XII 1981 przewodniczący Komitetu Protestacyjnego w MIR (zakład zmilitaryzowany), uczestnik wiecu pod Stocznią Szczecińską im. Adolfa Warskiego; 22 XII 1981 zwolniony z pracy w MIR. 1982-1985 członek Biskupiego Punktu Poradnictwa przy kościele św. Rodziny, udzielał pomocy prawnej represjonowanym działaczom „S” oraz innym pokrzywdzonym osobom. 1982-1989 kolporter podziemnych wydawnictw wśród stoczniowców i spółdzielców; w 1982 autor tekstów do pisma „Veto” w Poznaniu, 1983-1986 „Obraz” w Szczecinie; w 1987 doradca grupy skupionej wokół Mariana Jurczyka; przesłuchiwany (wraz z przeszukaniem mieszkania), nakłaniany do współpracy z SB. 1981-1987 radca prawny w Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Dąb, Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia i Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom; 1987-1989 adwokat praktykujący w Gryficach, 1989-1991 w Szczecinie.

1989-1991 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej, 1990-1991 Rady OKPZSz. 1989-1994 i 1998-2002 radny Miasta Szczecin, 1990-1991 wiceprzewodniczący Rady Miasta; 1994-1998 prezydent Szczecina. 1991-1994 w KLD, 1994-2001 w UW. 1991-1994 i 1999-2005 prowadził własną kancelarię adwokacką, od 2006 Kancelarię Sochański i Manik Adwokaci; 2000-2003 członek Okręgowej Rady Adwokackiej. Od 2001 konsul honorowy Niemiec w Szczecinie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2004).

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry