Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Soiński Wojciech Ludwik

Wojciech Ludwik Soiński, ur. 24 IX 1948 w Szczecinie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa (1970), aplikacja sędziowska (1973).

1973-1982 asesor, następnie sędzia w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, 1982-1990 radca prawny w różnych firmach.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ „S” Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w Szczecinie (ok. 300 członków), członek Prezydium Rady Krajowej i Komisji Koordynacyjnej „S” Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, uczestnik negocjacji z komisją ministerialną systemu wynagrodzeń. VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie; IX/X 1981 delegat na I KZD.

W II 1982 zwolniony z pracy; w V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie i Strzebielinku, 6 XII 1982 zwolniony. 1982-1989 działacz jawnego Samorządu Radców Prawnych; działacz podziemia, współzałożyciel, wydawca i autor podziemnego pisma „Obraz”, 1984-1986 autor w piśmie „AR”; kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. książki NOWej, Kręgu, V, oraz pisma „Obraz” i „Grot” dla Warszawy i Gdańska).

1990-1995 wicewojewoda szczeciński; 1995-1999 dyr. Biura Rządowego Centrum Studiów Strategicznych; od 1999 radca prawny, właściciel kancelarii. 1997-1998 współzałożyciel, prezydent Klubu Rotariańskiego w Szczecinie, członek Rady Okręgowej Samorządu Radców Prawnych; 1996-2000 prezes Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Wsi.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

26 VI 1977 – 8 II 1979 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Szczecinie w ramach SOS krypt. Kometa; 11 V 1982 – 28 II 1985 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach SOS/KE krypt. Toga.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry