Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sokołowska Raisa

Raisa Sokołowska, ur. 17 II 1945 w Siemichoczach k. Siemiatycz. Absolwentka Państwowej Szkoły Ekonomicznej w Ciechanowie (1970).

1965–1982 w PZPR, I 1982 wykluczona za tzw. wrogą działalność.

1975–1978 księgowa w Ciechanowskich Zakładach Ceramiki Budowlanej, 1978–1981 referentka w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Hortex w Siemiatyczach.

Od X 1980 w „S”, sekretarz KZ, 1981 TKK w Siemiatyczach, X–XII na etacie ZR Białystok.

Po 13 XII 1981 skierowana do pracy w ZPOW: portierka, nast. referentka. Organizatorka spotkań opozycyjnych w swoim mieszkaniu, kolporterka prasy i ulotek podziemnych, 25 I 1982 zatrzymana, nast. aresztowana, osadzona w AŚ w Białymstoku, 18 II 1982 uniewinniona przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na posiedzeniu w Białymstoku. Skierowana do pracy w ZPOW w charakterze pracownika umysłowego, do 1992 referent w tym dziale. 1982 na Jasnej Górze złożyła wieniec w imieniu „S” z Siemiatycz, organizatorka spotkań działaczy „S”, inwigilowana i represjonowana, m.in. poprzez rozmowy ostrzegawcze z funkcjonariuszami SB.

Od 1992 na świadczeniu przedemerytalnym, zatrudniona w ZPOW w niepełnym wymiarze, od 1999 na emeryturze. Zaangażowana społecznie, m.in. organizatorka pomocy Polakom na Białorusi, a od 2014 uchodźcom z Ukrainy.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2011).

Tomasz Danilecki

Region Białystok

Opcje strony

do góry