Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sokołowski Andrzej

Andrzej Sokołowski, ur. 22 XI 1941 w Komarowie k. Zamościa. Ukończył Wieczorowe Technikum Mechaniczne w Świdniku (1967).

1959-1981 pracownik WSK PZL Świdnik.

26-27 VIII 1980 uczestnik strajku w WSK PZL, członek KS; od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ w WSK PZL; współorganizator Komitetów Założycielskich w regionie; od XI 1980 członek MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego (od 6/7 II 1981 członek Prezydium); IV-V 1981 delegat I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13-15/16 XII 1981 współorganizator strajku w WSK PZL, członek KS, następnie przewodniczący po rezygnacji Stanisława Pietruszewskiego, spacyfikowanego przez ZOMO. 17 XII 1981 zwolniony dyscyplinarnie z pracy. 17 XII 1981 – koniec IX 1982 w ukryciu, działacz podziemia. IV-V 1982 współorganizator, do 1984 przewodniczący RKK Regionu Środkowo-Wschodniego; organizator sprzętu drukarskiego, druku i kolportażu oraz sporadycznie autor (ps. ajms) podziemnego pisma „Grot”, wydawanego przez podziemną KZ WSK-PZL; ponadto organizator sprzętu drukarskiego i kolportażu części nakładu pisma „Informator NSZZ «S» Ziemi Zamojskiej – Roztocza”. 10 II 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Lublinie i AŚ Warszawa-Mokotów, 20 VI 1984 zwolniony ze względu na stan zdrowia. 1984-1989 członek TZR Środkowo-Wschodniego, m.in. odpowiedzialny za Radio „S”. 1986-1987 delegat TZR do TKK.

1989-1990 przewodniczący KO „S” w Świdniku. Od 2006 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

19 VII 1985 – 25 VIII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Komar; 7 IV 1986 – 25 VIII 1989 przez RUSW w Świdniku w ramach SOR krypt. Ustawiacz.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Świdnik

Opcje strony

do góry