Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sokołowski Krzysztof

Krzysztof Sokołowski, ur. 25 VII 1947 w Lądku-Zdroju. Ukończył LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (1965).

1970-1973 pracownik Spółdzielni Pracy Napraw Samochodowych w Sieradzu, 1973-2008 Zakładów Mechanicznych Chemitex w Łodzi Oddział w Sieradzu/Zakładów Mechanicznych Chemitex w Sieradzu.

Od IX 1980 w „S”, sekretarz KZ w ZM Chemitex, w 1981 przewodniczący KZ. W V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sieradzka, członek ZR.

21 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu (17-25 V 1982 uczestnik głodówki), 24 VII 1982 zwolniony. 1983-1985 współpracownik Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Kalisz–Konin–Sieradz; kolporter wydawnictw podziemnych, współpracownik podziemnego pisma „Nasza Solidarność. MKK Kalisz–Konin–Sieradz”; uczestnik spotkań działaczy podziemia w Łodzi i Gdańsku; współorganizator: pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, uroczystości z okazji świąt narodowych, Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę, Dni Kultury Chrześcijańskiej w Sieradzu. 16 XII 1983 aresztowany, 12 III 1984 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Sieradzu na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 1988-1989 współprzewodniczący MKO „S” Ziemi Sieradzkiej.

W 1989 członek Zakładowego Komitetu Organizacyjnego w ZM Chemitex; w IV 1989 współzałożyciel, koordynator Wojewódzkiego KO „S” w Sieradzu. Od 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Łódzka, 1990-1992 i od 1994 członek ZR, od 1991 przewodniczący Rady Podregionu Sieradz, od 1995 delegat na kolejne KZD. 1998-1999 w RS AWS; 1998-2002 radny Powiatu Sieradzkiego.

Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Miasta Sieradza (2006), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

1982-1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Sieradzu w ramach KE krypt. Prawnik; 1983-1986 przez Wydz. V WUSW w Sieradzu w ramach SOR krypt. Układ-1; 1986-1989 przez Wydz. V/Ochrony Gospodarki WUSW w Sieradzu w ramach KE krypt. Kolarz.

 

Andrzej Czyżewski

Opcje strony

do góry