Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sokólski Zygmunt Augustyn

Zygmunt Augustyn Sokólski, ur. 28 V 1946 w Warszawie. Ukończył Technikum Budowlane tamże (1976).

W 1965 pracownik Spółdzielni Pracy Przewozowej i Produkcyjnej Warser, 1966-1975 Warszawskich Zakładów Garbarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Luxbut, 1975-1977 montażysta w Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego Warszawa-Północ, od 1976 majster na budowie, w 1977 pracownik Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Przemysłu Maszynowego Budomasz, 1977-1979 Warszawskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Dźwigar, 1979-1980 Zakładów Budowlano-Remontowych Budrem, w 1980 Fabryki Wyrobów z Proszków Spiekanych w Łominakach, 1980-1982 ponownie Budremu, od 1982 właściciel firmy budowlanej. W 1970 uczestnik przerw w pracy w sprawach płacowych. W XII 1975 i pod koniec 1976 uczestnik strajków w sprawach płacowych.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w Budremie, członek Komisji Rewizyjnej przy KZ, łącznik z Regionem Mazowsze, delegat do Komisji Koordynacyjnej Budownictwa. W 1980 społeczny inspektor pracy.

13 XII 1981 – 1989 współpracownik, następnie członek tajnej Komisji Koordynacyjnej Budownictwa; przewodniczący TKZ w Budremie, uczestnik ukrycia dokumentów KZ, organizator struktur związkowych na budowach, kolportażu prasy podziemnej, zbierania składek związkowych, zbierania informacji o sytuacji w budownictwie. W 1982 wykonawca i współorganizator wmurowania tablicy poświęconej górnikom z KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. na pl. Zwycięstwa w Warszawie; brygadzista przy budowie tajnej drukarni wydawnictwa CDN, od wiosny do jesieni 1982 delegat do CDN, współorganizator struktur CDN, kierownik jednej z gałęzi, organizator kolportażu i punktów kontaktowych, od jesieni 1982 jego grupa uniezależniła się od reszty CDN, współorganizator sprzętu poligraficznego, drukarz podziemnego pisma „CDN”, współorganizator demonstracji.

1991-1993 członek Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie.

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry