Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sola Aleksander

Aleksander Sola, ur. 29 X 1932 w Przytykach k. Poniatowej. Absolwent Technikum Mechanicznego w Poniatowej (1974).

1950-1957 ślusarz narzędziowy w Zakładach Wytwórczych Aparatów Wysokiego Napięcia WSK Świebodzice; 1957-1958 pomocnik dołowy w KWK Bolesław Chrobry w Wałbrzychu; 1958-1960 ślusarz narzędziowy w Fabryce Maszyn Lniarskich Fa-Ma-Len w Świebodzicach; 1960-1982 ślusarz narzędziowy, instruktor nauki zawodu oraz mistrz w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom-Eda w Poniatowej. 1978-1980 członek Rady Zakładowej ZZ Metalowców.

14-15 VII 1980 współorganizator strajku w ZZSD Predom-Eda, członek Zakładowego Komitetu Robotniczego. Od IX 1980 w „S”, członek Prezydium Komitetu Założycielskiego, od 16 XII 1980 wiceprzewodniczący KZ. IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego.

Od 13 XII 1981 przewodniczący TKZ oraz podziemnego Oddziału „S” Poniatowa–Opole Lubelskie. 16 XII 1981 zatrzymany na 48 godz. Przeniesiony na inne stanowisko pracy uniemożliwiające uczenie młodzieży zawodu. W 1982 kolporter wydawnictw podziemnych (w tym pisma „S” w Poniatowej „Nasz Głos”. 1 XI 1982 pod naciskiem SB zmuszony do przejścia na wcześniejszą emeryturę. 1985-1987 organizator podziemnego Radia „S” w Poniatowej (nadano kilkanaście audycji).

W 1989 członek Tymczasowego ZR. 1989-1994 przewodniczący Zarządu Oddziału Opole Lubelskie–Poniatowa, delegat na kolejne WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek ZR. 1990-1994 radny z listy KO, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Poniatowa.

1983-1984 rozpracowywany przez RUSW w Opolu Lubelskim w ramach SOS krypt. Powrót.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry