Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Solak Zbigniew

Zbigniew Solak, ur. 28 I 1953 w Krakowie, zm. 13 XI 2004 tamże. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego tamże, kierunek historia (1977), doktorat (2002).

V – VIII 1978 robotnik w Zakładzie Produkcji Zamków Marold w Szczyglicach k. Krakowa, 1978–1985 pracownik Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Państwowego w Krakowie.

Od 1977 współpracownik SKS w Krakowie, m.in. wykładowca w ramach akcji samokształceniowych dla licealistów organizowanych przez SKS, kolporter wydawnictw niezależnych.

Od jesieni 1980 w „S”; współzałożyciel, przew. (do X 1981) KZ. W 1981 wykładowca Wszechnicy Robotniczej (Związkowej) „S” Regionu Małopolska.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa. 9 II 1982 aresztowany 19 V – 9 VII 1982 na oddziale szpitalnym AŚ w Krakowie, 7 IX 1982 zwolniony, 7 X 1982 uniewinniony przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Rzeszowie. 1982–1989 współpracownik podziemnych wydawnictw, autor artykułów dot. praskiej wiosny, ukraińskiego ruchu niepodległościowego, niezależnej publicystyki węgierskiej, państw bałtyckich, m.in. w pismach „Arka”, Krytyka”, „CDN”. 1985–1986 pracownik Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, od 1986–2004 Zakładu Bibliografii Historii Polski w Instytucie Historii PAN tamże.

W 1995 stypendysta w Instytucie im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (USA) 1996–2000 pracownik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, od 2000 OBEP IPN tamże.

Autor biogramów w Polskim słowniku biograficznym oraz książki Między Polska a Litwą. Życie i działalność Michała Romera 1880–1920 (2004); ok. 80 publikacji naukowych, znawca stosunków polsko-litewskich XIX–XX w.; współautor (z Waldemarem Czyżem, Januszem Tadeuszem Nowakiem, Ryszardem Terleckim) opracowania Czego nie ma w podręcznikach? Historia (Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego, 1980) dot. „białych plam” w oficjalnym programie nauczania historii w szkołach średnich w czasach PRL.

16 VIII 1978 – 17 IV 1980 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOS krypt. Delta; 5 IV 1979 – 10 III 1981 przez Wydz. III-1 w ramach SOS krypt. Organizator.

 

 

Ewa Zając Sławomir Chmura

Opcje strony

do góry