Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Solak Zbigniew

Zbigniew Solak, ur. 28 I 1953 w Krakowie, zm. 13 XI 2004 tamże. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek historia (1977) oraz Podyplomowego Studium Archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (1984), w 2002 doktorat.

V-VIII 1978 robotnik w Zakładzie Produkcji Zamków Marold w Szczyglicach, 1978-1985 pracownik Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Państwowego w Krakowie, 1985-1986 Biblioteki Jagiellońskiej, od 1986 Instytutu Historii PAN. Od 1977 współpracownik SKS, prowadzi wykłady dla licealistów w ramach akcji samokształceniowych organizowanych przez krakowski SKS, kolporter wydawnictw niezależnych.

W „S” od jesieni 1980, inicjator, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący (do 1 X 1981) KZ „S” w AP w Krakowie. 1980-1981 wykładowca Wszechnicy Robotniczej (Związkowej) „S” Regionu Małopolska.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa. 9 II 1982 aresztowany wraz z późniejszymi współwięźniami z celi nr 238 (Jerzym Piekarskim, Bogdanem Klichem i Krzysztofem Krzysztofiakiem) pod zarzutem obrazy organów władzy przez śpiewanie piosenek w miejscu publicznym (podstawa oskarżenia: nagranie z 2 II zarejestrowane przez jednego z funkcjonariuszy krakowskiej SB ze specjalnej grupy zajmującej się inwigilacją internowanych z Krakowa), 7 X 1982 uniewinniony przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z siedzibą w Rzeszowie. 1982-1989 współpracownik niezależnych wydawnictw, autor publikacji – m.in. w „Arce”, Krytyce”, „CDN” – nt. praskiej wiosny, ukraińskiego ruchu niepodległościowego, niezależnej publicystyki węgierskiej, państw bałtyckich.

W 1995 stypendysta w Instytucie im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (porządkowanie zespołów prasy niezależnej). 1996-2000 pracownik Biblioteki PAU PAN w Krakowie, od 2000 Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN tamże.

Współautor (z Waldemarem Czyżem, Januszem Tadeuszem Nowakiem i Ryszardem Terleckim) opracowania ''Czego nie ma w podręcznikach? Historia'' (Wydawnictwo „Krzyża Nowohuckiego”, Kraków 1980); autor biogramów w ''Polskim słowniku biograficznym'' oraz książki ''Między Polska a Litwą. Życie i działalność Michała Romera 1880-1920'' (Kraków 2004), ok. 80 publikacji naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych; znawca stosunków polsko-litewskich XIX-XX w.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry