Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sołek Jan

Jan Sołek, ur. 24 VI 1958 w Przeworsku. Ukończył Technikum Elektryczne tamże (1979). 1980-1982 student Wydz. Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

1980/1981 jeden z liderów NZS w WSP.

20 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 28 V 1982, następnie relegowany z uczelni. 1982-1988 współpracownik podziemia (publicysta oraz kolporter prasy i wydawnictw podziemnych). 1983-1984 pedagog w SP nr 11 i SP nr 6 w Rzeszowie (zwolniony, następnie przywrócony przez Sąd Pracy), 1984-1986 dyspozytor w Wojewódzkim Zakładzie Transportu Mleczarskiego tamże, 1987-1988 pracownik Domu Książki tamże, w 1988 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przeworsku. Od 1988 w „S”; 1988-1989 uczestnik odtwarzania regionalnych struktur „S”.

W 1989 współorganizator (wraz z Ireną Lewandowską i Andrzejem Zapałowskim) KO Ziemi Przeworskiej; uczestnik kampanii wyborczej KO Ziemi Przemyskiej, odpowiedzialny za kampanię KO Ziemi Przeworskiej w wyborach 4 VI. 1989-1990 z-a przewodniczącego „S” Regionu Południowo-Wschodniego. W 1990 współorganizator wojewódzkich struktur PC, w 1997 RS AWS. 1990-1997 dziennikarz i publicysta (reportaże, komentarze społeczno-polityczne, felietony), współpracownik m.in. tygodnika „San”, dziennika „A-Z”, tygodnika „Życie Przemyskie” (1994-1997 szef oddziału). W 1990 radny Przeworska, członek Zarządu Miasta Przeworsk, delegat do Sejmiku Województwa Przemyskiego, członek Prezydium, delegat do Sejmiku Krajowego. 1991-1994 z-ca kierownika Urzędu Rejonowego w Przeworsku. W 1998 doradca wojewody przemyskiego i pełnomocnik ds. reformy administracji publicznej oraz po. szef gabinetu wojewody. Od 1998 radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, rzecznik prasowy Klubu Radnych AWS w sejmiku, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. 1999-2002 członek Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Polsko-Słowackiej; członek Zarządu Stowarzyszenia Akademia Przemyska. Członek konwentów Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu (1999-2002) i Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu (1999-2007). Od 2003 pracownik Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

16 XII 1981 – 26 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Kotwica; 19 I 1982 – 26 VI 1985 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon; 26 VI 1985 – 28 V 1987 przez Wydz. VI WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Ekstremalny, 30 V 1989 – 25 X 1989 przez Wydz. V RUSW w Jarosławiu w ramach SOR krypt. Szyna.

 

Michał Stręk

Przeworsk, Region Południowo-Wschodni, Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry