Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sołek Stanisław

Stanisław Sołek, ur. 17 XI 1946 w Gniewczynie Łańcuckiej k. Rzeszowa, zm. 10 XI 2020 w Rzeszowie. Ukończył ZSZ w Jarosławiu (1963).

1965-1972 pracownik WSK PZL Rzeszów, 1972-1973 Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Montażowego Budownictwa Rolniczego w Przeworsku, w 1973 Spółdzielni Chemik w Leżajsku, 1973-2002 Fabryki Maszyn w Leżajsku.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w FM.

13 XII 1981 zabezpieczył i ukrywał (do 1988) dokumentację KZ. Od IV 1982 łącznik pomiędzy tajnymi strukturami „S” w Leżajsku i RKW w Rzeszowie. 1983-1989 współorganizator i działacz Terenowej Komisji Wykonawczej w Leżajsku. 1982-1989 kolporter prasy i wydawnictw podziemnych na terenie pow. leżajskiego; w 1982 współpracownik redakcji biuletynu informacyjnego RKW „Solidarność Trwa”, w 1983 współpracownik pisma „Łącznik” (wydawanego w Rzeszowie przez Jana K. Laskosza), 1984-1985 „Żądła” (wydawanego przez TKW w Leżajsku). W IV 1983 zatrzymany w związku z aresztowaniem J.K. Laskosza (ze względu na sytuację rodzinną areszt zamieniono na dozór milicyjny); zwolniony z pracy, po kilku mies. przywrócony przez Sąd Pracy w Rzeszowie. 1984-1988 wielokrotnie przesłuchiwany w zakładzie pracy, zastraszano jego rodzinę. Współpracownik „S” w Stalowej Woli (przez Andrzeja Miąsika i Ewę Kubernę); współorganizator Duszpasterstwa Rolników i Duszpasterstwa Środowiskowego przy klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku. Od X 1988 (z Mieczysławem Liberem) jawny działacz KZ „S” w FM, uczestnik reaktywowania struktur „S” na terenie ziemi leżajskiej.

II 1989 – 1990 członek jawnej RKW „S” w Rzeszowie jako przedstawiciel FM w Leżajsku; współorganizator i członek KO w Leżajsku. 1990-1998 wiceprzewodniczący KZ „S” w FM. 1990-1995 delegat na kolejne WZD Regionu Rzeszowskiego, członek ZR. 1990-1994 radny Miasta Leżajska. Od 1990 własna działalność gospodarcza. Od 2002 na świadczeniu przedemerytalnym, od 2008 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Do 2 III 1987 rozpracowywany przez p. V RUSW w Leżajsku w ramach SOR krypt. Plac; od 8 IX 1988 przez p. VI RUSW w Leżajsku w ramach KE krypt. Uparty.

 

Michał Stręk

Leżajsk, Region Rzeszów

Opcje strony

do góry