Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sołoducha Józef

Józef Sołoducha, ur. 12 IV 1938 w Horodyszczach k. Lwowa (obecnie Ukraina). Ukończył LO w Bystrzycy Kłodzkiej (1968).

1956–1958 zasadnicza służba wojskowa, 1958–1999 pracownik fizyczny, brygadzista, kierownik zespołu magazynów w Bystrzyckich Zakładach Wyrobów Papierowych.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator, przew. Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 przew. KZ. Od I 1981 członek Ogólnopolskiej Sekcji NSZZ „S” Pracowników Przemysłu Drzewnego. XII 1980 współorganizator, I–VII 1981 przew. MKK w Bystrzycy Kłodzkiej oraz I–VI 1981 członek MKZ w Wałbrzychu, V–VI 1981 delegat na I WZD Województwa Wałbrzyskiego, od VI 1981 członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZR Dolny Śląsk w Wałbrzychu; VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, od VII 1981 członek Prezydium ZR.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Świdnicy i Kamiennej Górze, 23 III 1982 zwolniony. 1982 przeniesiony na stanowisko robotnicze w zakładzie pracy, 1984–1999 kierownik w BZWP.

IV 1989–XI 1999 wiceprzew. KZ. Od 1999 na emeryturze.

1983–1984 rozpracowywany przez p. V RUSW w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach KE; 1989 w ramach SOR krypt. Rolka.

Janusz Maniecki

Bystrzyca Kłodzka, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry