Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sonek Jerzy

Jerzy Sonek, ur. 23 III 1943 w Katowicach. Ukończył ZSZ przy Hucie Baildon tamże (1961).

1958–1999 m.in. automatyk w Hucie Baildon.

3 IX 1980 członek KS podczas strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego na Wydz. Automatyki, nast. Komisji Wydziałowej, członek KZ; w VII/VIII i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

13–14 XII 1981 członek KS, przew. Wydziałowego KS podczas strajku w zakładzie; 14 XII 1981 pobity podczas pacyfikacji zakładu przez ZOMO, zatrzymany, przesłuchiwany. 5 I 1982 ponownie zatrzymany, aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach, 6 I 1982 zwolniony z pracy, 29 III 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 10 mies. pozbawienia wolności, 16 IV osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich (uczestnik głodówki protestacyjnej przeciwko uwięzieniu), 28 VII 1982 pozostała część kary została warunkowo zawieszona przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Opolu, 5 VIII 1982 zwolniony; przywrócony do pracy. 1982–1989 współorganizator sieci kolportażu podziemnych pism, m.in. „Wolny Związkowiec”, „RIS”, „Tygodnik Mazowsze” oraz książek, ulotek i cegiełek sprzedawanych na pomoc represjonowanym (koordynator kolportażu na swoim wydz.). 1982–1985 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, kilkukrotnie poddawany rewizjom w mieszkaniu.

W 1989 członek prezydium Komitetu Założycielskiego, nast. KZ; 1990–1998 wiceprzew. KZ, od 1998 członek Międzyzakładowej Komisji Związkowej „S” Huty Baildon; 1990–1998 delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek Rady Sekcji Krajowej Hutnictwa i Rady Sekretariatu Metalowców przy KK; od 1998 wiceprzew. Regionalnego Sekretariatu Emerytów i Rencistów „S”. 1999–2000 na świadczeniu przedemerytalnym, od IV 2000 na emeryturze. W 2001 przew. Komitetu Protestacyjnego Głodujących po ogłoszeniu upadłości HB. Od 2004 członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Katowicach.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Medalem XXV-lecia Solidarności (2005), wyróżniony tytułem Zasłużony dla NSZZ Solidarność (2016).

Do 30 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-1 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Zapora; 1985 – 4 XI 1987 przez Wydz. V-2/Wydz. V-1 WUSW w ramach SOS krypt. Hutnik.

Halina Żwirska

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry