Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sośnicki Mirosław Wojciech

Mirosław Wojciech Sośnicki, ur. 13 I 1953 w Giżycku. Ukończył LO dla Pracujących w Świdnicy (1978).

1971 marynarz w Żegludze Rzecznej we Wrocławiu, 1971–1976 lakiernik w Spółdzielni Aparatura Pomiarowa w Świdnicy, 1976–1980 kierownik klubu w Spółdzielni Mieszkaniowej tamże.

IX 1980–13 XII 1981 redaktor w MKZ/MKK/ZR Okręgu Wałbrzyskiego „S” Dolny Śląsk. 1981 współtwórca, redaktor, autor tekstów, organizator działalności wydawniczej w MKZ – pismo „Niezależne Słowo”, IX 1980–13 XII 1981 dziennikarz-sprawozdawca, uczestnik strajków, marszów protestacyjnych, uroczystości związkowych i kościelnych związanych z ruchem solidarnościowym na terenie woj. wałbrzyskiego.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku i Kamiennej Górze, 27 III 1982 zwolniony. 1982–1984 redaktor, autor tekstów, organizator działalności wydawniczej podziemnego „Niezależnego Słowa – Wydania Wojennego”. 1982–1984 bez zatrudnienia. 1982–1985 autor tekstów do „Tygodnika Wojennego”, kolporter prasy podziemnej na terenie Świdnicy, m.in. „Naszego Głosu”, „Z Rąk do Rąk”, „Tygodnika Mazowsze”, autor i wydawca w podziemiu sztuki Umieralnia nr 8, autor powieści Podejrzany, porucznik, śmierć oraz kilku sztuk teatralnych. 1982–1984 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1984–1985 ślusarz w Zakładzie Ślusarskim Handlik w Świdnicy, 1985–1989 instruktor kulturalno-oświatowy w Gminnym Ośrodku Kultury tamże. XI 1988 współorganizator Komitetu Organizacyjnego „S” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.

1989 członek KO „S” przy Mieczysławie Tarnowskim w Wałbrzychu – członek zespołu ds. informacji i środków masowego przekazu oraz zespołu ds. rozmów z władzami województwa, szef akcji wyborczej KO w woj. wałbrzyskim. X 1989 współtwórca i redaktor reaktywowanego pisma RKW „S” „Niezależne Słowo”.

1989–1991 redaktor i wydawca m.in. „Kuriera Wałbrzyskiego” w Sp. z o.o. Polaris. 1991–1993 poseł na Sejm RP z listy KLD; 1994–2003 prezes Fundacji Wspierania Inicjatyw Regionalnych w Świdnicy. Od 2003 właściciel Wydawnictwa MTM w Jugowicach.

Autor książek Wzgórze Pana Boga (2004), Astrachowka (2005), Miłość, tylko miłość (2009), Modżiburki dwa (2011).

Agnieszka Klarman

Opcje strony

do góry