Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sośnicki Mirosław Wojciech

Mirosław Wojciech Sośnicki, ur. 13 I 1953 w Giżycku. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Świdnicy (1978).

W 1971 marynarz w Żegludze Rzecznej we Wrocławiu; 1971-1976 lakiernik w Spółdzielni Aparatura Pomiarowa w Świdnicy; 1976-1980 kierownik klubu w Spółdzielni Mieszkaniowej tamże.

1980-1981 redaktor w Zarządzie Okręgu Wałbrzyskiego „S” Dolny Śląsk, współtwórca, redaktor, autor tekstów, organizator działalności wydawniczej w MKZ „S” – pisma „Niezależne Słowo”, następnie 1982-1984 podziemnego „Niezależnego Słowa – wydania wojennego”. 1980-1981 jako dziennikarz-sprawozdawca uczestnik strajków, marszów protestacyjnych, uroczystości związkowych i kościelnych związanych z ruchem solidarnościowym na terenie woj. wałbrzyskiego.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku i Kamiennej Górze, 27 III 1982 zwolniony. 1982-1984 bez zatrudnienia. 1982-1985 autor tekstów do „Tygodnika Wojennego”, kolporter prasy podziemnej na terenie Świdnicy, autor i wydawca sztuki ''Umieralnia nr 8'', autor powieści ''Podejrzany, porucznik, śmierć'' oraz kilka sztuk teatralnych. Wielokrotnie represjonowany. 1984-1985 ślusarz w Zakładzie Ślusarskim Handlik w Świdnicy; 1985-1989 instruktor kulturalno-oświatowy w Gminnym Ośrodku Kultury tamże. W XI 1988 współorganizator Komitetu Założycielskiego „S” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.

W 1989 członek KO „S” przy Mieczysławie Tarnowskim w Wałbrzychu – członek zespołu ds. informacji i środków masowego przekazu oraz zespołu ds. rozmów z władzami województwa, szef akcji wyborczej KO na terenie woj. wałbrzyskiego, współtwórca i redaktor reaktywowanego pisma RKW „S” „Niezależne Słowo”. 1989-1991 redaktor i wydawca m.in. „Kuriera Wałbrzyskiego” w Sp. z o.o. Polaris. 1991-1993 poseł KLD; 1994-2003 prezes Fundacji Wspierania Inicjatyw Regionalnych w Świdnicy. Od 2003 właściciel Wydawnictwa MTM w Jugowicach.

Autor książek ''Wzgórze Pana Boga'' (2004), ''Astrachowka'' (2005), ''Miłość tylko miłość'' (2009).

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Świdnica

Opcje strony

do góry