Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sośnicki Zbigniew

Zbigniew Sośnicki, ur. 21 VIII 1955 w Oborach k. Chełmna. Ukończył Technikum Mechaniczne (1980, tryb zaoczny).

1973-1977 mechanik w Zakładach Naprawczych Sprzętu Melioracyjnego w Toruniu, 1977-1988 w Zakładach Graficznych tamże.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. prasy w środowiskach służby zdrowia, akademickich, robotniczych; kurier wydawnictw z Warszawy i Lublina; od 1982 członek TKZ „S” w ZG; w 1983 organizator produkcji, sprzętu, transportu, lokali, drukarz w podziemnym wydawnictwie Kwadrat, 1986-1989 jeden z szefów kolportażu wydawnictwa. 1983-1989 członek KiK, 1987-1988 KPN. W VIII 1988 uczestnik strajku w ZG.

1988-1992 kierownik drukarni w Toruńskim Towarzystwie Naukowym; 1989-1992 przewodniczący KZ „S” tamże. Od 1992 właściciel drukarni.

Odznaczony medalem Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej (2000), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

 

Krzysztof Biernacki

Region Toruń, Toruń

Opcje strony

do góry