Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sówka Jerzy

Jerzy Sówka, ur. 20 XI 1948 w Ordzinie k. Gołuchowa. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektroniczne w Ostrowie Wlkp. (1980), absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa (2002).

1965-1984 tokarz planista w Zakładach Automatyki Przemysłowej Mera-ZAP w Ostrowie.

19-21 VII 1980 uczestnik strajku w Mera-ZAP, w VIII 1980 jako delegat zakładu (m.in. wraz z Lechem Górskim) przewiózł zebrane przez załogę pieniądze strajkującym w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Mera-ZAP, następnie z-ca przewodniczącego Komisji Wydziałowej (Wydział 3), od XI 1980 członek KZ „S”.

Po 13 XII 1981 działacz tajnych struktur „S” w Mera-ZAP, drukarz i kolporter ulotek. 1983-1984 kilkakrotnie zatrzymywany przez SB na 24 godz.; w III 1984, po rewizji w mieszkaniu, na 48 godz.; następnie sprawa sądowa o nielegalne posiadanie broni (faktycznie była to kolekcja zabytkowa); zwolniony z pracy. 1982-1984 członek Komitetu Odbudowy Pomnika Kardynała M.H. Ledóchowskiego. 1984-2007 zatrudniony jako sanitariusz pogotowia ratunkowego w Zespole ZOZ w Ostrowie Wlkp.

Od IV 1989 członek KO „S” w Ostrowie Wlkp., IX 1989 – 1991 wiceprzewodniczący. Od VI 1989 członek KZ „S” przy ZZOZ w Ostrowie Wlkp., od 1995 przewodniczący; od 1990 delegat na WZD Wielkopolska Południowa, II 1990 – 2006 wiceprzewodniczący ZR (oddelegowany do pracy związkowej); od 2002 przewodniczący MKK „S” w Ostrowie Wlkp.; od 1990 delegat na KZD, 1992-1995 i 2002-2005 członek KK „S”, 1995-1998 członek Krajowej Komisji Rewizyjnej. 1994-2006 radny Miasta Ostrów Wlkp. z list Zjednoczenia dla Ostrowa, AWS, Klubu Wyborczego Porozumienie i Współpraca; 1994-1998 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Kaliskiego. Od XII 2007 pracownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. 1990-2000 współorganizator festiwalu Chopin w Barwach Jesieni; od 1995 prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddz. w Ostrowie Wlkp.

Wyróżniony Odznaką Honorową PCK (1988) oraz odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia (1990).

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Ostrów Wielkopolski

Opcje strony

do góry