Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sówka Jerzy

Jerzy Sówka, ur. 10 XI 1948 w Ordzinie k. Gołuchowa. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektroniczne w Ostrowie Wielkopolskim (1980). Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa i Administracji (2002).

1965–1984 tokarz planista w Zakładach Automatyki Przemysłowej Mera-ZAP w Ostrowie Wielkopolskim.

19–21 VII 1980 uczestnik strajku w zakładzie; w VIII 1980 członek delegacji, która przewiozła zebrane przez załogę pieniądze strajkującym w Stoczni Gdańskiej. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. z-ca przew. Komisji Wydziałowej, od XI 1980 członek KZ.

XII 1981–VI 1984 działacz podziemnej „S”w zakładzie, 13 V 1982 współorganizator 15-minutowego strajku w Mera-ZAP. 1982–1984 działał (m.in. z Antonim Majką, Wojciechem Milewskim, Mieczysławem Roszką i Aleksandrem Sokołowskim) w podziemnej „S” w Ostrowie Wielkopolskim jako drukarz i kolporter ulotek. 1982–1984 członek Komitetu Odbudowy Pomnika Kardynała Mieczysława H. Ledóchowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. 1983–1984 członek Rady Pracowniczej w Mera-ZAP. 25 VII 1984 zwolniony z pracy. 1984–2007 sanitariusz pogotowia ratunkowego w Zespole ZOZ w Ostrowie Wielkopolskim. 1983–1984 kilkakrotnie zatrzymywany, m.in. 5 III 1984 zatrzymany po rewizji w mieszkaniu, przesłuchiwany pod zarzutem nielegalnego posiadania broni, po kilku dniach zwolniony. 11 VI 1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim na karę grzywny.

Od IV 1989 członek KO w Ostrowie Wielkopolskim, IX 1989 – 1991 wiceprzew. Od VI 1989 członek KZ, od 1995 przew., 1990–2010 delegat na WZD Regionu Wielkopolska Południowa, 1990–2006 wiceprzew. ZR, 2002–2010 przew. MKK „S” w Ostrowie Wielkopolskim; 1990–2010 delegat na KZD, 1992–1995 i 2002–2005 członek KK; 1995–1998 i 2006–2010 członek KKR. 1994–2006 radny Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z listy Zjednoczenia dla Ostrowa, AWS, Klubu Wyborczego Porozumienie i Współpraca; 1994–1998 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Kaliskiego. Od XII 2007 pracownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim. 1990–2000 współorganizator festiwalu Chopin w Barwach Jesieni w Kaliszu; od 1995 prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Ostrowie Wielkopolskim; od 2012 Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Ostrowie Wielkopolskim.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2018), Złotym Krzyżem Zasługi (2009).

1984–1985 rozpracowywany przez p. V RUSW w Ostrowie Wielkopolskim w ramach SOR krypt. Kolekcjoner.

Grażyna Schlender

Ostrów Wielkopolski, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry