Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Spandowski Roman

Roman Spandowski, ur. 28 II 1949 w Chełmnie. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Filologii Polskiej i Klasycznej (1977).

W III 1968 uczestnik wieców studenckich na UMK. 1971-1986 pracownik naukowo-techniczny, następnie adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w Oddziale PAN w Toruniu; uczestnik manifestacji organizowanych przez KOWzP.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnych struktur „S”, członek TKZ w PAN, w 1982 współzałożyciel, pomysłodawca nazwy, następnie do 1984 redaktor naczelny i techniczny, organizator produkcji i lokali, okazjonalnie drukarz regionalnego podziemnego pisma „Toruński Informator Solidarności”. 1 V 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Grudziądzu, pobity, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. więzienia, 25 V 1982 zwolniony po rozprawie rewizyjnej; 27 V – 24 VI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku (gdzie redagował „TIS” za pomocą grypsów). Od VII 1982 kolporter podziemnych wydawnictw między Warszawą, Bydgoszczą, Toruniem, m.in. „TIS”, „Tygodnika Mazowsze”, „Gdańska”. Od 1986 wykładowca, następnie starszy wykładowca łaciny na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (od 2000 Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, od 2005 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego).

1989-1990 w KZ „S”.

Autor licznych publikacji w prasie podziemnej (głównie w „TIS”, także w „Kalendarzu Współczesnym”), haseł w ''Słowniku polszczyzny XVI w.'' (t. X-XXX, Ossolineum, 1976-2008), pracy ''Kształtowanie się idei narodu greckiego i rola w nim literatury i języka'', w: ''Starożytność w wielu perspektywach'' (Epigram Bydgoszcz 2006), przewodnika ''Chełmno i okolice'' (Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu, b.d.).

Uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry