Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Spera Andrzej

Andrzej Spera, ur. 20 IX 1952 w Ławszowej k. Bolesławca. Ukończył Studium Zawodowe w Kłodzku (1981).

1970–1972 murarz w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 1 we Wrocławiu, 1972–1974 zasadnicza służba wojskowa, 1974–1986 telemonter, instruktor techn. w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Kłodzku.

1978–1980 współzałożyciel i członek tajnej Konfederacji Rzeczypospolitej Polskiej Ziemia Kłodzka współpracującej z ROPCiO.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, przew. KZ. Od pocz. 1981 członek MKK Ziemi Kłodzkiej.

XII 1981 – 1985 współzałożyciel i członek podziemnej MKK w Kłodzku/Komitetu Oporu Społecznego „S” Ziemi Kłodzkiej, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych w Kłodzku, organizator manifestacji, zbiórek pieniężnych na działalność związkową i pomoc represjonowanym. W 1982 organizator i uczestnik emisji podziemnej audycji KOS „S” Ziemi Kłodzkiej i Radia „S” w Kłodzku. 1982–1983 współzałożyciel podziemnych pism „Żółw”, „KOS”, „Solidarność Zwycięży”, odpowiedzialny za druk i dostawy sprzętu i materiałów poligraficznych, organizację transportu i udostępnianie lokalu. 3 XI 1982 zatrzymany, 5 XI 1982 aresztowany, osadzony w areszcie KW MO w Wałbrzychu, 17 XII 1982 uniewinniony przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, zwolniony; 6 VI 1983 SN uchylił wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpoznania, 2 VIII 1983 postępowanie umorzono na mocy amnestii. 1982–1983 przesłuchiwany i poddawany rewizjom. 1982–1985 współorganizator i koordynator sieci kolportażu podziemnych pism m.in.: „Emisariusz”, „Młoda Polska”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, książek NOW-ej, Instytutu Literackiego w Paryżu, ulotek, znaczków poczt podziemnych i in. 1986–1989 malarz w prywatnej firmie remontowej.

1989–1990 współorganizator i członek MKK w Kłodzku, członek KO Ziemi Kłodzkiej. 1989 elektryk w Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego w Kłodzku, 1989–1996 mistrz elektryk w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym w Wałbrzychu Oddział w Kłodzku. 1989–1996 przew. KZ tamże, w 1994 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk. 1996–1997 własna działalność gospodarcza (Usługi Elektryczne-Instalacja i Pomiary) w Kłodzku; 1996–2017 elektryk w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp. z o.o. tamże. Od 2017 na emeryturze.

Agnieszka Klarman

Kłodzko, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry