Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Spirydowicz Krzysztof

Krzysztof Spirydowicz, ur. 5 I 1945 w Wilnie. Ukończył Technikum Budowy Okrętów w Szczecinie (1964).

1962-1984 ślusarz na Wydz. Elektrycznym W-3 Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego; w 1985 mechanik w Rejonowej Ogrodniczej Spółdzielni Pracy w Szczecinie. 17-22 XII 1970 i 22-24 I 1971 uczestnik strajków okupacyjnych w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego.

18-30 VIII 1980 uczestnik strajku tamże, członek KS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na W-3 i Prezydium Komitetu Założycielskiego w Stoczni, od XI 1980 w Komisji Wydziałowej (W-3), Prezydium KZ Stoczni; delegat KZ do Międzyzakładowej Komisji Robotniczej „S” i członek Komisji Bezpieczeństwa w tejże komisji. VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie, członek Komisji Bezpieczeństwa ZR.

13-14/15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni, członek straży strajkowej. 1982-1989 działacz podziemia w nieformalnej grupie skupionej wokół Andrzeja Antosiewicza (Wydz. W-2): zbierał i przekazywał składki, organizował papier i matryce dla wydawnictwa KOS (1983), skrzynki kontaktowe do kolportażu wydawnictw podziemnych w tym ulotek, uczestnik manifestacji, obchodów rocznic Grudnia ’70 przed stocznią, współorganizator Mszy za Ojczyznę w parafii św. Stanisława Kostki w Szczecinie; 9 V 1982 internowany w izbie zatrzymań KW MO w Szczecinie, następnie w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie i Strzebielinku, 15 X 1982 zwolniony. 1982-1984 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., poddawany rewizjom. W 1984 zwolniony dyscyplinarnie z pracy za kolportaż ulotek. W 1985 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za rzekome uchylanie się od pracy. 1985-1986 mechanik w Przedsiębiorstwie Transportu i Handlu Wewnętrznego; 1986-1990 zaopatrzeniowiec w Przedsiębiorstwie Hydroma; od 1990 starszy inspektor w Referacie Wykroczeń w Straży Miejskiej Urzędu Miasta Szczecina.

1989-1990 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie, mąż zaufania „S”.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry