Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Spodenkiewicz Paweł

Paweł Spodenkiewicz, ur. 3 VIII 1956 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek socjologia (1984).

W czasie nauki w III LO w Łodzi relegowany za redagowanie niezależnej gazetki „Zęza”. W X 1977 współzałożyciel Niezależnego Klubu Dyskusyjnego tamże. 1977-1981 informator Radia Wolna Europa, Biura Interwencji KOR, KSS KOR, kolporter „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR; współorganizator akcji ulotkowej po śmierci Stanisława Pyjasa. W 1978 pobity przez nieznanych sprawców, zmuszony do opuszczenia wynajmowanego mieszkania. 1977-1978 współpracownik (z Elżbietą Doncbach) niezależnego pisma „Indeks”.

Od jesieni 1980 członek NZS, delegat do Rady Wydz. Socjologiczno-Ekonomicznego UŁ, delegat do Senackiej Komisji ds. rehabilitacji represjonowanych pracowników UŁ; I-II 1981 członek Studenckiego Komitetu Jedności podczas strajku studentów na UŁ o rejestrację NZS, II-III 1981 współredaktor (z Maciejem Maciejewskim i Wojciechem Hemplem) pisma „Strajk”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Łęczycy, Łowiczu i Kwidzynie, 12 X 1982 zwolniony. 1985-1995 socjolog w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki w Łodzi.

W 1990 współorganizator Dni Kultury Żydowskiej w ramach Łódzkiego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych. 1995-1999 publicysta, reporter „Super Expressu”, 2000-2005 „Dziennika Łódzkiego”, 2005-2006 pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od 2007 IPN w Łodzi.

Autor książek: ''Zaginiona dzielnica. Łódź żydowska – ludzie i miejsca'', uhonorowanej Złotym Exlibrisem Książnicy Miejskiej w Łodzi (1998), ''Piasek z Atlantydy. Rozmowy z Jerzym Grohmanem'' (2006); współautor (ze Sławomirem M. Nowinowskim i Tomaszem Toborkiem) biografii ''Tadeusz Wyrwa – partyzant z natury'' (2007); współredaktor „Colloquium Narodów” – publikacji zawierającej materiały z odbytej w 1987 niezależnej konferencji nt. mniejszości narodowych w Polsce (1991).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1977-1984 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOR/KE krypt. Rzeźbiarz.

Adam Kożuchowski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry