Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Splewiński Marek

Marek Splewiński, ur. 7 III 1946 w Gołańczy k. Wągrowca. Ukończył Technikum Przemysłu Drzewnego w Zwierzyńcu (1966). Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kierunek prawo (2003).

1966–1984 technolog w Zamojskich Fabrykach Mebli Zakład nr 3.

Od 1980 w „S”, przew. KZ w Zakładzie nr 3 oraz przew. MKK przy ZFM, X 1980–VII 1981 członek MKZ w Zamościu, IV–V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego; od VII 1981 członek Zarządu Oddziału w Zamościu.

13 XII 1981 internowany i osadzony w Ośr. Odosobnienia w Krasnymstawie, Włodawie i Rzeszowie, od 28 VI 1982 na przepustce, 24 VII 1982 uchylenie internowania. Działacz podziemnej „S” w zakładzie pracy (m.in. zbiórka składek związkowych, kolportaż wydawnictw podziemnych). 22 VIII 1984 zatrzymany w zw. z kolportażem wydawnictw podziemnych, 1985–1989 zmuszony do kilkakrotnej zmiany pracy, kierownik produkcji pomocniczej w Zakładzie Wykonawstwa Inwestycyjnego Spółdzielni Usługowo-Handlowej Ogród w Zamościu/Zakład Wykonawstwa Inwestycyjnego Wojewódzkiego Zarządu Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskich; nast. kierownik produkcji w Przedsiębiorstwie Usługowo-Produkcyjnym Faktor tamże; nast. w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego tamże.

1989–1991 członek KZ „S” przy ZFM, Zarządu Oddziału „S” w Zamościu. 1989–1995 praca w prywatnej branży meblarskiej. Od 1990 członek Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość, 1991–2006 współzałożyciel i przew. Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny, od 1994 współzałożyciel, od 2011 prezes Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska, 1995–2011 prezes Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Zamościu, od 2011 prezes Zarządu Okręgu Związku Solidarności Polskich Kombatantów tamże, od 2014 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

16 I 1987–22 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Zamościu w ramach KE krypt. Marek.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry